• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Σας γνωρίζεται ότι, την Τρίτη 25 Απριλίου '17 και ώρα 16:00, (σήμα ΟΣΜΑΝ 070602 Απρ '17) θα συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών του Συνεταιρισμού, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (Πιζάρη 2 Αθήνα), με θέμα Τροποποίηση Καταστατικού.
2. Η συμμετοχή των μελών κρίνεται απαραίτητη, ανεξαρτήτως ιδιότητας (εε, εα, ιδιώτες, κληρονόμοι).
3. Σε περίπτωση μη απαρτίας (1/2 των μελών), η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 9 Μαΐου, στον ίδιο χώρο και ώρα (απαιτείται παρουσία του 1/5 των μελών). Τέλος αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, θα επαναληφθεί την Τρίτη 9 Μαΐου (απαιτείται παρουσία τουλάχιστον 7 μελών).
Όλες οι λεπτομέρειες πουαφορούν στη διαδικασία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης βρίσκοναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα ΟΣΜΑΝ (www.osman.gr)

Go to top