• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Απεβίωσε την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 και κηδεύτηκε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου η Αικατερίνη (Καίτη) Τσουκαλά σύζυγος του ήρωα του Β' Π.Π. Ηλία Τσουκαλά (Ύπάρχος του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ Υ-1 κατά την βύθισή του και διασωθείς).
Η εκλιπούσα έφυγε πλήρης ημερών έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της Δανάη και Μπίλιω.

Go to top