• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΝ προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού στη διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία θα  λάβει χώρα την 28η  Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσείου επί της οδού Ριζάρη 2 στην Αθήνα.
Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου χωρίς άλλη πρόσκληση μετά από επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, δηλαδή στις 05 Δεκεμβρίου 2018 και στις 12 Δεκεμβρίου 2018 .

 

Με εκτίμηση

Ο Γενικός Γραμματέας Ο.Σ.Μ.Α.Ν Συν.Π.Ε

Πλωτάρχης (Ε) Ι. Σιλαμιανός Π.Ν

 

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της Ανακοίνωσης

Go to top