• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω μη απαρτίας στην Γενική Συνέλευση της Κυριακής 29 Μαΐου 2016, σας προσκαλούμε σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 05 Ιουνίου 2016 με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

** Διαβάστε το Ακριβές αντίγραφο της Πρόσκλησης

ΟΣΜΑΝ / Ανακοινώσεις για τις επερχόμενες Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου ΔΣ

Go to top