• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Σεμιναρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, με θέμα "Διεθνείς Εξελίξεις - Εθνικοί Προβληματισμοί", από 16 Μαρτίου έως 18 Μαίου 2017.  Επισημαίνεται ότι για τα τέκνα των αποστράτων συναδέλφων υπάρχει η μειωμένη προσφορά των 40 €.
 
 
Go to top