• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Ενημερωθείτε για την Επιστολή / Πρόταση του Συντονιστικού των τριών Ενώσεων Αποστράτων ΕΑΑΣ.- ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ, προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής & Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων, με σκοπό να παρίσταται / συμμετέχει, συμβουλευτικά, όταν συζητούνται θέματα Εθνικής Άμυνας και Αποστράτων.

Go to top