• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Ενημερωθείτε για το Ιστορικό Μυθιστόρημα του Χαρίτωνα Γιωτάκη με τίτλο: ΕΜΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΑΝΤΩΝ.
Διαδραματίζεται μεταξύ 501–480 π.Χ., δηλαδή περιλαμβάνονται η Μάχη του Μαραθώνος και η Ναυμαχία της Σαλαμίνος.
Go to top