• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Αθήνα 19-03-2019 ώρα 12.30

Αντιναύαρχος Σπυρίδων Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Κ.ΕΦ.Ε. / ΕΑΑΝ Αντιναύαρχο Κ. Βαρβαρέσσο Π.Ν. ε.α.

1.-Επειδή τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΑΑΝ της 17-03-2019 ανέδειξαν διαφορά 2 ψήφων μεταξύ του πρώτου (Θ. Γερούκης 1923 ψήφοι) και του δεύτερου (Σπ. Περβαινάς 1921 ψήφοι) υποβάλλω ένσταση κατά του κύρους των εκλογών, μόνο σε ότι αφορά Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο και αιτώ την επανακαταμέτρηση των ψήφων της εν λόγω κατηγορίας, περιλαμβανομένων και των ακύρων.

2.-Πέραν των ανωτέρω, η ένστασή μου βασίζεται και στα ακόλουθα :

α.-Η διαφορά των 2 ψήφων επί συνόλου 3913 ψηφησάντων που ποσοστιαία είναι το 0,05% εκφεύγει του στατιστικού λάθους και ανάγεται σε σφάλμα γραφίδος ή πατήματος κουμπιού στο P.C.

β.-Η κόπωση των εφορευτικών επιτροπών σε συνδυασμό με την πίεση χρόνου λόγω και της επιστολικής ψήφου που σημειωτέον εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ενδεχομένως να οδήγησε σε λάθη.

γ.-Η ενδεχόμενη λανθασμένη ακύρωση ψηφοδελτίων που δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

δ.-Στο παρελθόν είχαν γίνει ενστάσεις για διαφορά περί τους 25 ψήφους στους 2300.

ε.-Η υποχρέωση που οφείλω σε αυτούς που με εψήφισαν και αποτελούν το ήμισυ του εκλογικού σώματος να εξαντλήσω όλα τα περιθώρια που μου δίνει ο νόμος.

στ.-Επιθυμία μου είναι δια της ενστάσεως αυτής να μην υπάρξει η παραμικρή αμφισβήτηση για τον επόμενο Πρόεδρο της ΕΑΑΝ, όποιος και εάν είναι αυτός.

ζ.-Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να υποβάλει ένσταση, η οποία προβλέπεται από τις διαδικασίες.

 

Ένσταση Πλωτάρχη Π. Σταμάτη ΠΝ εα

 

Go to top