• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Ενημερωθείτε για την απόφαση του ΥΕΘΑ κ. Π. Καμμένου, περί μη αποδοχής της υπ' αριθμ. 36/2017 γνωμοδότησης του ΣΤ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τις Κρατήσεις/Εισφορές 4% υπέρ των Μετοχικών Ταμείων, μετά τις προτάσεις / απόψεις του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών θεσμικών Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ), που διαβιβάσθηκαν, στον Υπουργό, με την ακόλουθη επιστολή:

 

ΠΡΟΣ : ΥΕΘΑ κ. Π. Καμμένο

             ΑΝΥΕΘΑ κ. Δ. Βίτσα

ΚΟΙΝ  : Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν.

             Α/ΓΕΣ       Αντιστράτηγο Α. Στεφανή

             Α/ΓΕΝ    Αντιναύαρχο Ν. Τσούνη Π.Ν.

             Α/ΓΕΑ     Αντιπτέραρχο (Ι) Χ. Χριστοδούλου

             ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ

             Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.

ΘΕΜΑ : Μετοχικά Ταμεία

ΣΧΕΤ : α.- Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α.΄85/12-05-2016)

           β.-Ν4407/2016 (ΦΕΚ Α.΄134 από 27-07-2016)

           γ.- Ν.Δ.1171/72

           δ.-Έγγραφο Συντονιστικού αριθ. Πρωτ. 291 από 06-09-2016

 

1.- Περιήλθε εις γνώσιν μας, ότι κατόπιν αιτήματος του κ. ΥΕΘΑ, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) απέστειλε γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία θα  πρέπει να καταργηθεί η ενίσχυση των Μ.Τ. με τους λεγόμενους “κοινωνικούς πόρους“, σύμφωνα με το άρθρο 47 του σχετικού (α).

2.- Εφόσον η γνωμοδότηση αυτή γίνει αποδεκτή και εφαρμοσθεί, τότε οι Απόστρατοι θα υποστούν μία ακόμη μεγάλη περικοπή, η οποία σε συνδυασμό με αυτές που έχουν ήδη γίνει στις συντάξεις τους, στα μερίσματα των Μ.Τ. και στους ΕΚΟΕΜ και με αυτές που επέρχονται θα τους δώσει την χαριστική βολή.

3.- Το θέμα αυτό έχει δύο πλευρές, την νομική και την πολιτική :

α.- Νομική

(1).- Κακώς το Υπουργείο Εργασίας νομοθετεί για τα Μ.Τ. των Ε.Δ., δεδομένου ότι αυτά υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του ΥΕΘΑ και δεν θεωρούνται Επικουρικά.

(2).- Οι λεγόμενοι “κοινωνικοί πόροι“ δεν προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, επομένως δεν υπάγονται στην δέσμευση του άρθρου 47 του σχετικού (α), που ορίζει σαφώς “Αποκλείεται οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό”.


β.- Πολιτική

(1).- Με την μέχρι τούδε εξασκηθείσα οικονομική πολιτική όλων των Κυβερνήσεων από το 2010, οι Απόστρατοι :

(α).- Υπέστησαν μέχρι τώρα 12 μειώσεις στις συντάξεις τους.

(β).- Το αποτέλεσμα των μειώσεων αυτών είναι ότι οι συντάξεις περιεκόπησαν μέχρι 60%

(γ).- Αντίστοιχα τα Μερίσματα των Μ.Τ. μειώθηκαν κατά 60%.

(δ).- Υλοποιήθηκαν κατά το ήμισυ οι Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των Ν.4093/12 και 4307/14 (Αποφάσεις 2192/2014 και 1128/2016)

(2).- Με τον Ν.4387/16 :

(α).- Οι Απόστρατοι αποκόπτονται από τις αποδοχές των εν ενεργεία

(β).- Οι Απόστρατοι παύουν πλέον να καλύπτονται από την προστασία του Δημοσίου και αντιμετωπίζονται όπως όλοι οι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες.

(γ).- Με τον τρόπο υπολογισμού, σύμφωνα με το σχετικό (α), οι συντάξεις θα περικοπούν επί πλέον περί το 30%. Εάν περικοπεί η “προσωπική διαφορά“ , που από ότι φαίνεται προς τα εκεί οδεύουμε και σε συνδυασμό με την μείωση του αφορολογήτου, τότε οι συντάξεις των στρατιωτικών θα καταστούν συντάξεις πείνας.

(δ).- Στις τάξεις των Αποστράτων επικρατεί η άποψη ότι η σημερινή Πολιτική Ηγεσία του ΥΕΘΑ δεν προστάτευσε όσο θα έπρεπε τους Αποστράτους και δεν στήριξε με σθένος και αποτελεσματικότητα τα δίκαια αιτήματά τους.

Με το εν λόγω θέμα των Μ.Τ. είναι ευκαιρία, ώστε να πεισθούν οι Απόστρατοι και όχι μόνον, ότι η Πολιτική Ηγεσία του ΥΕΘΑ ενδιαφέρεται για αυτούς.

4.- Συνημμένα σας αποστέλλουμε εκ νέου το σχετικό (δ) με το οποίο διατυπώνουμε τις απόψεις μας επί του σχετικού (α). Επί πλέον επειδή σε καθημερινή βάση προκύπτουν νέα θέματα με τις εγκυκλίους και την ερμηνεία του σχετικού (α), επιθυμούμε να προσθέσουμε, ότι με τον νόμο αυτό συμπεριελήφθησαν και οι Στρατιωτικοί στον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης με βάση τα 40 έτη διαμονής στη χώρα, από το 15ο έτος της ηλικίας τους έως την ημέρα συνταξιοδοτήσεως τους (με αναδρομικότητα), με δεδομένο όμως και χωρίς να ληφθεί υπόψιν πως έως την 31-12-2014 οι Στρατιωτικοί μπορούσαν να αποστρατευθούν με 25 έως 35 έτη παραμονής στο στράτευμα και πως πάρα πολλά στελέχη αποστρατεύθηκαν “ευδοκίμως τερματίσαντες“ την σταδιοδρομία τους με ενέργειες της Υπηρεσίας τους και χωρίς φυσικά να έχουν φθάσει στο 55ο έτος της ηλικίας τους. Η διάταξη αυτή θέτει δια της πλαγίας οδού την επί πλέον μείωση της σύνταξης για αυτούς που αποστρατεύθηκαν τη αιτήσει τους ή μη σε ηλικία κάτω των 55 ετών. Επειδή κατά το παρελθόν, κυρίως οι Υπαξιωματικοί κατετάσσοντο σε ηλικία και 15 ετών και απεστρατεύοντο υποχρεωτικά με 35 έτη υπηρεσίας, η δέσμευση αυτή εφαρμόζεται σε μεγάλο μέρος των Αποστράτων εξ Υπαξιωματικών. Η διάταξη αυτή είναι άδικη για τα Στελέχη των Ε.Δ.            

5.-Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να μην κάνετε αποδεκτή την σχετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

*** Δείτε το Ακριβές Αντίγραφο της Επιστολής

 

Go to top