• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Ενημερωθείτε για τις διαδικασίες επιστροφής της εισφοράς (κράτησης) Υγειονομικής Περίθαλψης, που παρακρατήθηκε μη νόμιμα, στις Συντάξεις από 1.10.2013 έως 30.6.2016, σύμφωνα με προτάσεις Δικηγορικών Γραφείων, ως ακολούθως:

Α. Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου Ε. Κοντού

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις ομαδικές αγωγές που θα ασκήσουμε, θα χρειαστεί να μας αποστείλετε ταχυδρομικώς τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στο συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα μέχρι 20 Ιουλίου 2017, προκειμένου να ενταχθείτε σε αγωγή που θα κατατεθεί έως το τέλος του Ιουλίου, άλλως από 1 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2017, προκειμένου να ενταχθείτε στην αγωγή που θα κατατεθεί έως το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Με εκτίμηση
Βασίλειος Κοντός
Go to top