• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

1.- Αν και έχει περάσει μια εβδομάδα από την καταβολή των αναδρομικών θέματος στους Απόστρατους των ΕΔ και των ΣΑ, εντούτοις δεν υφίσταται κάποια πληροφόρηση προς αυτούς από το ΓΛΚ/ΕΦΚΑ/ΗΔΙΚΑ, παρόλο που όπως διαβάζουμε σε άρθρα του διαδικτύου, στους συνταξιούχους άλλων φορέων, π.χ. ΙΚΑ, εστάλησαν ενημερωτικά αναφορικά με το ποσό και τον τρόπο που αυτό υπολογίσθηκε.

2.- Προς αποφυγήν μεγάλου όγκου αλληλογραφίας, συσσώρευσης αιτήσεων και άσκησης ενδίκων μέσων  από τους Απόστρατους προς τις Υπηρεσίες σας, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα ακόλουθα, ώστε και εμείς με την σειρά μας να τους ενημερώσουμε:
α.- Τον τρόπο που υπολογίσθηκαν οι αναδρομικές αυτές αποδοχές.
β.- Γιατί στον υπολογισμό δεν συμπεριελήφθησαν οι  κρατήσεις υπέρ ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ν.3865/2010)  και Έκτακτης Εισφοράς (Ν.3986/2011), με αποτέλεσμα τα Μέλη μας να διαπιστώσουν πως καταβλήθηκαν ποσά πολύ μικρότερα των αναμενομένων, μη εναρμονιζόμενα στη σχετική διάταξη του άρθρου 44 του Ν.4387/2016, με την οποία αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών αυτών, αφαιρώντας μεταξύ άλλων κρατήσεων και την Ε.Α.Σ.
Ως θεσμικό Όργανο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών του Ν.1171/1972, που ανέδειξε και πρωτοστάτησε στην ενημέρωση των Υπηρεσιών σας για τον λάθος υπολογισμό των εισφορών θέματος και ερμηνεύοντας, τόσο το πνεύμα του νομοθέτη, όσο και των αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί για τα θέματα αυτά, πιστεύουμε ακράδαντα πως δεν πρέπει να υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ “μνημονιακών“ και “μη μνημονιακών“ κρατήσεων, ούτε μεταξύ ακαθαρίστων ποσών και κρατήσεων στις συντάξεις, όπως εμφανίζονται στο μηνιαίο ενημερωτικό καθόσον αυτό δεν βασίζεται σε νομική τεκμηρίωση και κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων εφαρμόσθηκε και για τις διατάξεις του Ν.4307/2014 (επιστροφή του 50% της αποφάσεως δικαίωσης του ΣτΕ)   

γ.- Τι σκοπεύετε να πράξετε αναφορικά με την απόφαση  του Ε.Σ. για την αντισυνταγματικότητα της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) ;
3.- Ως εκπρόσωποι του συνόλου των Αποστράτων Αξιωματικών και επιφυλασσόμενοι παντός νόμιμου περαιτέρω δικαιώματός μας θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε πως τέτοιου είδους θέματα, για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη, προτιμότερο θα ήταν να επιλύονται κατόπιν διαλογικών και εποικοδομητικών συζητήσεων στο πλαίσιο εξεύρεσης από κοινού του τρόπου υλοποίησης/δρομολόγησης της επίλυσής τους και όχι μέσω άσκησης νέων ενδίκων μέσων.

 

*** Δείτε το Ακριβές Αντίγραφο της επιστολής

Go to top