• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης διεκδίκησης αναδρομικών Ηλεκτρονικά προς ΕΦΚΑ, επιλέγουμε την ιστοσελίδα efka.gov.gr (απο google) και στη φόρμα για Ηλεκτρονική υποβολή, συμπληρώνω τα δύο πρώτα πεδία βάζοντας Περιφερειακή Υπηρεσία 'Γενικό Λογιστήριο του Κράτους' και το ΑΜ Συντάξεως.
Τα άλλα πεδία δεν συμπλρώνονται γιατί δεν έχουμε Επικουρική Σύνταξη. Στο πεδίο Β γράφω το παρακάτω κείμενο (copy-paste).
Τέλος πατάμε αποστολή παρά τις συστάσεις του συστήματος και την δεύτερη φορά αποστέλλεται.

''Επιπλέον, απαιτώ να μου αποδοθούν εντόκως από 1η Ιανουαρίου 2013 έως και σήμερα τα ποσά τα οποία παρανόμως παρακρατήθηκαν ή δεν μου αποδόθηκαν με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (2287/2015, 2288/2015, 2289/2015 και 2290/2015) που αμετακλήτως κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές. Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος.''

Go to top