• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Οικονομικα

 


1.-Για ενημέρωση των μελών μας, γνωρίζουμε ότι μετά από επίπονο, συνεχή και εξαντλητικό αγώνα του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α. και με την συμμετοχή και συμπαράσταση των τριών Ενώσεων Αποστράτων και άλλων Φορέων, με τα άρθρα 19 και 21 του νόμου 4611/2019, ΦΕΚ Α 73/2019 από 17-05-2019, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας σε σχέση με το άδικο και ανάλγητο ισχύον πλαίσιο για αυτές, που είχε επιβάλει ο ασφαλιστικός νόμος 4387/2016, (νόμος ΄΄Κατρούγκαλου΄΄).

2.-Ειδικά οι τρείς Ενώσεις Αποστράτων, πέραν των ανωτέρω, προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 με την νομική συνδρομή του εγκρίτου δικηγόρου κ. Βασιλείου Κοντού και ήταν οι μοναδικοί Φορείς που το έπραξαν

3.-Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στο δραστήριο και δημιουργικό Μέλος της Ε.Α.Α.Σ. Σχη ε.α. Παπαπαρίση Απόστολο, ιδρυτικό μέλος και υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και ιθύνοντα νου του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. από την πρώτη ημέρα που ιδρύθηκε,  μέχρι σήμερα.

4.-Με τον νόμο 4611/2019 συγκεκριμένα:

α. Καταργήθηκε το ηλικιακό όριο των 55 ετών, με βάση το οποίο σε περίπτωση που δεν υπήρχαν ανήλικα τέκνα, η σύνταξη συζύγου δινόταν μόνο για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία θανάτου. Η διάταξη αυτή καταργείται και η σύνταξη χηρείας εξακολουθεί να καταβάλλεται (για πάντα), χωρίς να υπάρχουν πλέον ηλικιακά όρια.                                                                                                   

β. Η σύνταξη χηρείας επανέρχεται στο ποσοστό του 70% επί του ποσού της συντάξεως που ελάμβανε ο θανών σύζυγος, όταν ο επιζών σύζυγος δεν εργάζεται η δεν παίρνει δική του σύνταξη.

γ. Δεν γίνεται επανυπολογισμός της σύνταξης κατά την στιγμή του θανάτου, όπως προέβλεπε ο ασφαλιστικός νόμος 4387/2016. Επομένως δεν έχει σημασία η ημερομηνία θανάτου και το ποσοστό της σύνταξης χηρείας, (70%), υπολογίζεται επί της αρχικής σύνταξης που ελάμβανε ο θανών, ή επί της νέας σύνταξης μόνο σε περίπτωση αύξησής της,  με τον νέο ασφαλιστικό νόμο  4387/2016, (πάνω από 43 συντάξιμα έτη), ενώ δεν επαναϋπολογίζεται σε περίπτωση μείωσής της.

δ. Εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται η λαμβάνει δική του σύνταξη, τότε η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ολόκληρη για τα 3 πρώτα χρόνια, και μετά μειώνεται στο μισό, (γίνεται το 35% της αρχικής), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κατώτατο όριο 384 ευρώ εφόσον ο αρχικός δικαιούχος είχε 20 χρόνια ασφάλισης..

ε. Επανέρχεται η χρονική διάρκεια του γάμου των δικαιούχων σύνταξης χηρείας στα 3 έτη.

στ. Χορηγείται στα τέκνα του θανόντος η αναλογούσα σύνταξη μέχρι το 24ο έτος, ανεξάρτητα αν σπουδάζουν η όχι, καθώς και ασφαλιστική ικανότητα έως το 35ο έτος της ηλικίας τους.

ζ. Οι ευεργετικές αυτές διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας, ισχύουν  από την 17-5-2019, έναρξη ισχύος του νόμου 4611/2019 που τις προβλέπει, και εφαρμόζονται και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης λόγω χηρείας έχουν ήδη εκδοθεί σε εφαρμογή του τροποποιούμενου σχετικά νόμου 4387/2016.

*** Δείτε το ακριβές Αντίγραφο της Ανακοίνωσης

Αριθ.Πρωτ.:211 Σ                                                                        Ημερομηνία  08 Μαΐου 2019 

 

ΠΡΟΣ  : Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Ε. Αποστολάκη  

ΚΟΙΝ   : Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Αμύνης κ. Π. Ρήγα

              Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

              κα. Ε. Αχτσιόγλου

              Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

               κ. Α. Πετρόπουλο

ΘΕΜΑ : Διανομή 0,20 Ε από την κράτηση από τους συνταξιούχους      

ΣΧΕΤ   : α.-Ν. 4387/16

              β.-Σχέδιο νόμου με τίτλο “ Ρύθμιση οφειλών προς τους ΦΚΑ, κλπ  

              γ.-Ν.Δ. 1171/72

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

1.-Στο Άρθρο 102 του σχετικού (α) προβλέπεται κράτηση από όλους τους συνταξιούχους 0,20 Ε μηνιαίως για ενίσχυση των Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων, εξαιρουμένων των συνταξιούχων που θα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να υποστούν την κράτηση αυτή.

2.-Λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των συνταξιούχων (περί τα 2.500.000) το ετησίως εισπραττόμενο ποσό μπορεί να φτάσει τα 6.000.000 Ε.

3.-Μέχρι τώρα η διανομή του ποσού αυτού γίνεται  κατά αδιαφανή και περίεργο τρόπο δεδομένου ότι τα χρήματα αυτά διανέμονται σε Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις  χωρίς ουδεμία μελέτη και προϋποθέσεις και εξαιρουμένων των τριών Ενώσεων Αποστράτων.

4.-Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων με σωρεία παρεμβάσεων στον αρμόδιο για το θέμα Υφυπουργό κ. Α. Πετρόπουλο εγγράφως αλλά και προφορικά ζήτησαν να περιληφθούν στην κατανομή με το αιτιολογικό ότι μόνο αυτές εκπροσωπούν όλους τους αποστράτους, αλλά ουδέποτε εισακούσθηκαν και αποκλείστηκαν από όλες τις διανομές. Τουναντίον έλαβαν χρήματα ή πρόκειται να λάβουν Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις με ελάχιστα εγγεγραμμένα μέλη.

5.-Η εισφορά των αποστράτων και των ορφανικών οικογενειών (150.000) μπορεί να φτάσει τα 360.000 Ε ετησίως.

6.-Με το κατατεθέν στη Βουλή σχέδιο νόμου ως σχετικό (β) και συγκεκριμένα με το άρθρο 41 παράγραφος 3, το οποίο αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 102 του σχετικού (α),  καθορίζεται ρητά πλέον, με φωτογραφική διάταξη,  ότι εξαιρούνται από την διανομή οι Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις Ν.Π.Δ.Δ. δηλαδή οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων, που είναι οι μοναδικές Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις Ν.Π.Δ.Δ., με την αιτιολογία ότι “είναι Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Δημοσίου και πηγή χρηματοδότησής τους αποτελούν υποχρεωτικές εισφορές των μελών τους“.

7.-Οι τρείς Ενώσεις πρέπει να ενταχθούν στην διανομή για τους ακολούθους λόγους:

α.-Είναι οι μόνες που εκπροσωπούν όλους τους Αποστράτους.

β.-Είναι οι μόνες που έχουν τους μηχανισμούς να διανείμουν το ποσό που θα εισπραχθεί   επ ωφελεία όλων των Αποστράτων και  όχι μόνο  γιά ορισμένους “ ημέτερους“ .

γ.-Εισφορά υπέρ των Οργανώσεών τους δίνουν  υποχρεωτικά όλοι οι εγγεγραμμένοι σε Συλλόγους/Οργανώσεις και όχι μόνο στις τρείς Ενώσεις Αποστράτων.

δ.-Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν από τις τρεις Ενώσεις αποκλειστικά και μόνο για την ανακούφιση των εχόντων ανάγκη Αποστράτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1δ του σχετικού (γ), που ήδη γίνεται με μειωμένες πιστώσεις.

ε.-Ως Ν.Π.Δ.Δ. ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από τις Υπηρεσίες του ΥΕΘΑ για την σωστή και χρηστή διαχείριση των εσόδων/εξόδων τους, σε αντίθεση με τους Συλλόγους/Οργανώσεις που τα οικονομικά τους “ελέγχονται”  από τις Γενικές Συνελεύσεις τους.

στ.-Η είσπραξη των αναλογούντων ποσών θα βοηθήσει κατά πολύ τους Π/Υ των τριών Ενώσεων επ ωφελεία των Αποστράτων, στην παρούσα περίοδο που τα έσοδά τους έχουν μειωθεί, λόγω της κρίσεως.

ζ.-Ο λόγος της εξαίρεσής τους είναι αυθαίρετος και αντιδεοντολογικός.

η.-Τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών Ενώσεων Αποστράτων εκλέγονται από το σύνολο των Αποστράτων και δεν είναι διορισμένα και ουδεμία επιχορήγηση λαμβάνουν βασιζόμενες αποκλειστικά στις εισφορές των Μελών τους.

8.-Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να επέμβετε κατά την συζήτηση στην Βουλή και να επιτύχετε την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του σχεδίου νόμου, ως σχετικό (β), ώστε να περιλαμβάνει ρητά  και τις τρεις Ενώσεις Αποστράτων στην κατανομή.

                                                 Για την ακρίβεια

                           

                        Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

                              Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.     

 

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της επιστολής

8.5.2019         

 1. Με πολύ μεγάλη μας έκπληξη, ενημερωθήκαμε από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από την επίσημη ιστοσελίδα του cnn.gr (και σίγουρα δεν έχουμε κάποιο λόγο να αμφιβάλλουμε για την αξιοπιστία και τις πηγές της είδησης) πως η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέδωσε απόφαση, αναφορικά με τη συνταγματικότητα των συνταξιοδοτικών διατάξεων του ν. 4387/2016 (νόμου Κατρούγκαλου), σε αγωγή που είχε καταθέσει συνάδελφος ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ .
 2. Σύμφωνα δε με  πληροφορίες για μέρος του σκεπτικού της απόφασης, οι διατάξεις που αφορούν στον επανυπολογισμό των συντάξεών μας, κρίθηκαν συνταγματικές καθόσον ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης, λαμβάνει χώρα πλέον συμφώνως και αναλόγως, των συνταξίμων ετών του Στρατιωτικού.
 1. Εν αναμονή της λήψεως από μέρους μας του συνόλου του σκεπτικού της απόφασης (για την περίπτωση που η συγκεκριμένη αφορά κάποια συγκεκριμένη «ομάδα» συνταξιούχων συναδέλφων), δεν θα μπορούσαμε να μην δημοσιοποιήσουμε τα πολλά ερωτήματα-προβληματισμούς ιπου μας γεννήθηκαν και αναρωτιόμαστε, εάν τα παρακάτω ελήφθησαν υπόψη από τους αρμόδιους φορείς, πριν την έκδοση αυτής της   απόφασης :

                   α. Γνωρίζουν άραγε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πως τα Ανώτατα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. κρίνονται κάθε χρόνο από τη φυσική τους ηγεσία και ενδέχεται να αποστρατευθούν/συνταξιοδοτηθούν, παρά τη θέλησή τους;   Πως είναι λοιπόν δίκαια η πρόβλεψη του μέτρου υπολογισμού της ανταποδοτικής τους σύνταξης, με βάση τα έτη παραμονής στο στράτευμα για τα συγκεκριμένα στελέχη, από τη στιγμή που συνταξιοδοτούνται (πολλές φορές πρόωρα και ενίοτε με πολιτικά και μόνο κριτήρια), χωρίς να το επιθυμούν;

                    β. Το ίδιο ακριβώς ίσχυε, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις που διέπουν τα στελέχη των Ε.Δ., και για τους Αξιωματικούς προερχόμενους εξ Υπαξιωματικών, που αποστρατεύθηκαν ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ και υποχρεωτικά από την Υπηρεσία τους, επειδή συμπλήρωσαν 35ετία (με ελάχιστες εξαιρέσεις στελεχών, που παρέμειναν ως έφεδροι για 2-3 έτη ακόμα)

 1. Για την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης ελήφθησαν άραγε υπόψη τα γεγονότα πως ουδέποτε η Δημόσια Διοίκηση συμμορφώθηκε πλήρως με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας (ΣτΕ) και ΔΕΝ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ τις συντάξιμες αποδοχές όπως οι αποφάσεις αυτές επέτασσαν, στα επίπεδα της 31/7/2012; Γιατί εάν υπήρχε πλήρης συμμόρφωση με τις αποφάσεις αυτές, τότε και ο επανυπολογισμός των συνταξίμων αποδοχών του ν.4387/2016, θα ελάμβανε χώρα με άλλες «σταθερές» .

              5.-Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και αναμένοντας Απόφαση του ετέρου Ανωτάτου  Δικαστηρίου της Χώρας του ΣτΕ για το ίδιο θέμα,  πιστεύουμε πως ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από τους αξιότιμους Δικαστές του Ε.Σ., οτι :

               α. Υφίσταται αριθμός αποφάσεων των Δικαστηρίων της χώρας (δικαιώσεις συνταξιούχων για τα Δώρα, επιδόματα αδείας κλπ) ακόμα  και του Ε.Σ. (κατάργηση της Ε.Α.Σ., συμμόρφωση με τις παλιότερες συνταξιοδοτικές διατάξεις για συνυπολογισμό επιδομάτων κ.α.) , για τις οποίες η Δημόσια Διοίκηση  αρνείται  να συμμορφωθεί.

                β. Κατά την (μερική) συμμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης με τις αποφάσεις-δικαιώσεις των Στρατιωτικών από το ΣτΕ, υπήρξε μεγάλος αριθμός συναδέλφων Στρατιωτικών, που δεν έλαβε ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ, από τα δικαιούμενα ποσά του υπολοίπου 50% των διατάξεων του περιβόητου νόμου 4093/2012 , ενώ στο σύνολο αυτών, έγιναν παρακρατήσεις βάσει των διατάξεων αυτών, που ήδη είχαν κριθεί ως αντισυνταγματικές.

                γ. Μέχρι 31/12/2018, στις συντάξιμες αποδοχές των Στρατιωτικών, υφίσταντο κρατήσεις-μειώσεις, με βάση διατάξεις ηλικιακού-ρατσιστικού χαρακτήρα (κάτω των 60, των 55, των 53 ετών κ.ο.κ.), και μάλιστα με αναδρομικό χαρακτήρα.

               δ. Γνωρίζοντας τον φόρτο του Ε.Σ. μας δημιουργεί εύλογη απορία  το πως, η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε τόσο σύντομα (υπενθυμίζουμε πως οι διατάξεις του ν.4387/2016 ετέθησαν σε ισχύ από τις συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2019, αλλά από τότε το σύνολο των συνταξιούχων βρίσκεται στο σκοτάδι, αφού οι αρμόδιοι φορείς, αρνούνται να τους στείλουν ή να αναρτήσουν τόσο τις πράξεις αναπροσαρμογής των συντάξεών τους-με δεδομένο το έωλο-μετέωρο θέμα της προσωπικής διαφοράς-όσο και τα μηνιαία ενημερωτικά μηνών Ιαν-Φεβρ-Μαρτ-Απριλ-Μαιου 2019), από τη στιγμή μάλιστα που αναμένονται συναφείς αποφάσεις προγενεστέρων αγωγών συναδέλφων και των Ενώσεών μας, τόσο στο Ε.Σ. όσο και στο ΣτΕ και στην Επιτροπή Συμμόρφωσης αυτού. Ευχόμαστε πραγματικά αυτή η απόφαση να αποτελέσει την απαρχή έκδοσης συναφών αποφάσεων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

    6.-Πιστεύοντας πως για μία ακόμη φορά το Δικαστικό Σώμα της Χώρας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ελπίζουμε ότι η αναμενόμενη Απόφαση του ΣτΕ για την συνταγματικότητα του Ν. 4387/16 που αναμένεται κατόπιν της προσφυγής των τριών Ενώσεων Αποστράτων να μην είναι αντίστοιχη της υπ όψιν Αποφάσεως του Ε.Σ.

                                                  Για την ακρίβεια

        Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος  Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

 

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της Ανακοίνωσης

 

Σελίδα 1 από 16

Go to top