• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Οικονομικα

 

1.- Με την Ανακοίνωση ΕΑΑΝ 3/18 της 31-07-2018 το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. τοποθετήθηκε διακριτικά στο θέμα των Μετοχικών Ταμείων με πρόθεση να σταματήσει κάθε δημόσια αντιπαράθεση για το θέμα αυτό.

2.- Ατυχώς το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. με την υπ . αριθ. 31 της 06-08-2018 Ανακοίνωσή του ανακινεί πάλι το θέμα δημόσια αποδίδοντας μομφή στις άλλες δύο Ενώσεις (Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.)  κυρίως γιατί δεν τοποθετούνται σε ένα ρητορικό ερώτημα που θέτει στην παραγ. 1α της Ανακοίνωσης και γιατί εξέδωσαν πανομοιότητες Ανακοινώσεις.

3.- Επί των ανωτέρω απαντάμε ως εξής :
α.- Επαναλαμβάνουμε ότι δεν πρόκειται να αντιδικήσουμε δημόσια με την  Ε.Α.Α.Σ., όσον και αν προκαλούμεθα.
β- Ισχύει η Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Ν. 3/18 της 31-07-2018
γ.- Επί της ουσίας, επειδή δεν επιθυμούμε να υπεισέλθουμε στα του Μ.Τ.Σ., λαμβάνουμε υπόψη την Ανακοίνωση 100 της Πανελλήνιας Οργάνωσης Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ.)  με αριθ.πρωτ.24/2018 από 3-8-2018.
δ.- Η πανομοιότυπη Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α. έγινε για να αποδείξει ότι οι Ενώσεις έχουν υποχρέωση να ενεργούν από κοινού και όχι η μία εις βάρος της άλλης και εν κρυπτώ, όπως άλλωστε συνέβαινε για πολύ καιρό.

4.- Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς να μην προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση, χωρίς διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους.

                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.της Ε.Α.Α.Ν. 

                                   Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

 

*** Δείτε το ακριβές κείμενο της Ανακοίνωσης της ΕΑΑΝ

*** Δείτε το προηγούμενο δημοσίευμα για τα Μ. Ταμεία. (Ενημέρωση ΕΑΑΝ για Δημοσιεύσεις σχετικά με τα Μετοχικά Ταμεία)

 1. Με αφορμή κείμενο του αξιότιμου Προέδρου της Ε.Α.Α.Σ. Αντιστρατήγου ε.α. Β. Ροζή στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιουλίου 2018, σχετικά με τους λεγόμενους “κοινωνικούς ή ανταποδοτικούς πόρους”, δεν επιθυμούμε να έλθουμε σε αντιδικία και ούτε να υπεισέλθουμε στα εσωτερικά του Μ.Τ.Σ. παρ όλο που διαχρονικά το Μ.Τ.Σ. προσπαθεί το θέμα της μειωμένης είσπραξης από τους αποστράτους μερισματούχους της ΕΛ.ΑΣ να το μοιρασθεί με τα άλλα δύο Μ.Τ., αλλά είμαστε υποχρεωμένοι προστατεύοντας τα συμφέροντα των εν ενεργεία και αποστρατεία Στελεχών του Π.Ν. να αναφέρουμε τα ακόλουθα που αφορούν το Μ.Τ.Ν. και ο καθένας ας βγάλει καλοπροαίρετα τα συμπεράσματά του :

Το Μ.Τ.Ν.

α.- Πάντα είχε χρηστή διοίκηση και διαχείριση
β.- Πάντα ακολουθούσε κατά γράμμα την ισχύουσα νομοθεσία και όχι τις βουλές των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων του
γ.- Ουδέποτε έδωσε παροχές που δεν μπορούσε να στηρίξει οικονομικά με τους δικούς του πόρους
δ.- Ουδέποτε έλαβε δάνειο.
ε.- Ουδέποτε έλαβε κρατική επιχορήγηση
στ.- Κατάφερε να λαμβάνει έσοδα από το Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ. που στο παρελθόν δεν ελάμβανε
ζ.- Για να καταστεί βιώσιμο περιέκοψε τα μερίσματα και τα ΕΚΟΕΜΝ μέχρι και 60%
η.- Λόγω της χρηστής διαχείρισης και του μεγάλου αποθεματικού που είχε δημιουργήσει επ ωφελεία των επερχομένων γενεών, υπέστη το μεγαλύτερο κούρεμα από όλα τα Μ.Τ., λόγω P.S.I.

2.- Η Ε.Α.Α.Ν. και η Ε.Α.Α.Α. στο παρελθόν έδειξαν την αλληλεγγύη τους στην Ε.Α.Α.Σ. και στο Μ.Τ.Σ. και δεν αντέδρασαν όταν επί κυβερνήσεως Σαμαρά-Παναγιωτόπουλου (ΥΕΘΑ)-Καράμπελλα (ΥΦΕΘΑ) το Μ.Τ.Σ. επιχορηγήθηκε με 180 εκ. €, από τον κρατικό Π/Υ.

3.- Οι “κοινωνικοί πόροι (εξοπλιστικά προγράμματα)” ανακυκλώνονται μέσα σε περιόδους αρκετών ετών και όχι επιλεκτικά το 2011-2016 και στο σύνολό τους έχουν ισορροπία.

4.- Η όποια ανακίνηση του θέματος θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα γιατί :

α.- Η υφιστάμενη κατανομή προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο για κάθε Μ.Τ. και κάθε αλλαγή θα συναντήσει αντιδράσεις, λαμβανομένου υπόψη ότι το όλο θέμα είναι στο στόχαστρο πολλών εκτός Ε.Δ. και ότι η ερμηνεία του Ν. 4387/16 που δεν τους καταργεί έγινε πολύ πρόσφατα
β.- Θα θέσει θέμα κριτηρίων κατανομής, γιατί δεν μπορεί μοναδικό κριτήριο να είναι ο αριθμός των μελών κάθε Ένωσης.
γ..- Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του P.S.I. και η κρατική χρηματοδότηση
δ.- Θα πρέπει να λυθεί το θέμα των μερισματούχων της  ΕΛ.ΑΣ. Δηλαδή θα συμμετέχουν στην κατανομή χωρίς να συνεισφέρουν;

5.- Με το σύνολο μερίσματος και ΕΚΟΕΜ οι μερισματούχοι και των τριών Μ.Τ. λαμβάνουν περίπου τα ίδια ποσά, λαμβανομένου υπόψη ότι το Μ.Τ.Σ. χορηγεί υψηλότερα ΕΚΟΕΜ από τα άλλα δύο Μ.Τ.

6.- Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι το θέμα άνοιξε άκαιρα, ελπίζουμε ότι δεν έγινε λόγω συγκυριών και θα πρέπει να κλείσει χωρίς περαιτέρω ανακίνηση.

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της Ανακοίνωσης της ΕΑΑΝ
*** Στα ίδια πλαίσια κινήθηκε και η αντίστοιχη Ανακοίνωση της ΕΑΑΑ

                    

         

Σελίδα 1 από 15

Go to top