• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

1.- Με την Ανακοίνωση ΕΑΑΝ 3/18 της 31-07-2018 το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. τοποθετήθηκε διακριτικά στο θέμα των Μετοχικών Ταμείων με πρόθεση να σταματήσει κάθε δημόσια αντιπαράθεση για το θέμα αυτό.

2.- Ατυχώς το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. με την υπ . αριθ. 31 της 06-08-2018 Ανακοίνωσή του ανακινεί πάλι το θέμα δημόσια αποδίδοντας μομφή στις άλλες δύο Ενώσεις (Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.)  κυρίως γιατί δεν τοποθετούνται σε ένα ρητορικό ερώτημα που θέτει στην παραγ. 1α της Ανακοίνωσης και γιατί εξέδωσαν πανομοιότητες Ανακοινώσεις.

3.- Επί των ανωτέρω απαντάμε ως εξής :
α.- Επαναλαμβάνουμε ότι δεν πρόκειται να αντιδικήσουμε δημόσια με την  Ε.Α.Α.Σ., όσον και αν προκαλούμεθα.
β- Ισχύει η Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Ν. 3/18 της 31-07-2018
γ.- Επί της ουσίας, επειδή δεν επιθυμούμε να υπεισέλθουμε στα του Μ.Τ.Σ., λαμβάνουμε υπόψη την Ανακοίνωση 100 της Πανελλήνιας Οργάνωσης Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ.)  με αριθ.πρωτ.24/2018 από 3-8-2018.
δ.- Η πανομοιότυπη Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α. έγινε για να αποδείξει ότι οι Ενώσεις έχουν υποχρέωση να ενεργούν από κοινού και όχι η μία εις βάρος της άλλης και εν κρυπτώ, όπως άλλωστε συνέβαινε για πολύ καιρό.

4.- Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς να μην προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση, χωρίς διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους.

                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.της Ε.Α.Α.Ν. 

                                   Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

 

*** Δείτε το ακριβές κείμενο της Ανακοίνωσης της ΕΑΑΝ

*** Δείτε το προηγούμενο δημοσίευμα για τα Μ. Ταμεία. (Ενημέρωση ΕΑΑΝ για Δημοσιεύσεις σχετικά με τα Μετοχικά Ταμεία)

Go to top