• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Αριθ.Πρωτ.:211 Σ                                                                        Ημερομηνία  08 Μαΐου 2019 

 

ΠΡΟΣ  : Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Ε. Αποστολάκη  

ΚΟΙΝ   : Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Αμύνης κ. Π. Ρήγα

              Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

              κα. Ε. Αχτσιόγλου

              Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

               κ. Α. Πετρόπουλο

ΘΕΜΑ : Διανομή 0,20 Ε από την κράτηση από τους συνταξιούχους      

ΣΧΕΤ   : α.-Ν. 4387/16

              β.-Σχέδιο νόμου με τίτλο “ Ρύθμιση οφειλών προς τους ΦΚΑ, κλπ  

              γ.-Ν.Δ. 1171/72

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

1.-Στο Άρθρο 102 του σχετικού (α) προβλέπεται κράτηση από όλους τους συνταξιούχους 0,20 Ε μηνιαίως για ενίσχυση των Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων, εξαιρουμένων των συνταξιούχων που θα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να υποστούν την κράτηση αυτή.

2.-Λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των συνταξιούχων (περί τα 2.500.000) το ετησίως εισπραττόμενο ποσό μπορεί να φτάσει τα 6.000.000 Ε.

3.-Μέχρι τώρα η διανομή του ποσού αυτού γίνεται  κατά αδιαφανή και περίεργο τρόπο δεδομένου ότι τα χρήματα αυτά διανέμονται σε Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις  χωρίς ουδεμία μελέτη και προϋποθέσεις και εξαιρουμένων των τριών Ενώσεων Αποστράτων.

4.-Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων με σωρεία παρεμβάσεων στον αρμόδιο για το θέμα Υφυπουργό κ. Α. Πετρόπουλο εγγράφως αλλά και προφορικά ζήτησαν να περιληφθούν στην κατανομή με το αιτιολογικό ότι μόνο αυτές εκπροσωπούν όλους τους αποστράτους, αλλά ουδέποτε εισακούσθηκαν και αποκλείστηκαν από όλες τις διανομές. Τουναντίον έλαβαν χρήματα ή πρόκειται να λάβουν Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις με ελάχιστα εγγεγραμμένα μέλη.

5.-Η εισφορά των αποστράτων και των ορφανικών οικογενειών (150.000) μπορεί να φτάσει τα 360.000 Ε ετησίως.

6.-Με το κατατεθέν στη Βουλή σχέδιο νόμου ως σχετικό (β) και συγκεκριμένα με το άρθρο 41 παράγραφος 3, το οποίο αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 102 του σχετικού (α),  καθορίζεται ρητά πλέον, με φωτογραφική διάταξη,  ότι εξαιρούνται από την διανομή οι Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις Ν.Π.Δ.Δ. δηλαδή οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων, που είναι οι μοναδικές Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις Ν.Π.Δ.Δ., με την αιτιολογία ότι “είναι Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Δημοσίου και πηγή χρηματοδότησής τους αποτελούν υποχρεωτικές εισφορές των μελών τους“.

7.-Οι τρείς Ενώσεις πρέπει να ενταχθούν στην διανομή για τους ακολούθους λόγους:

α.-Είναι οι μόνες που εκπροσωπούν όλους τους Αποστράτους.

β.-Είναι οι μόνες που έχουν τους μηχανισμούς να διανείμουν το ποσό που θα εισπραχθεί   επ ωφελεία όλων των Αποστράτων και  όχι μόνο  γιά ορισμένους “ ημέτερους“ .

γ.-Εισφορά υπέρ των Οργανώσεών τους δίνουν  υποχρεωτικά όλοι οι εγγεγραμμένοι σε Συλλόγους/Οργανώσεις και όχι μόνο στις τρείς Ενώσεις Αποστράτων.

δ.-Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν από τις τρεις Ενώσεις αποκλειστικά και μόνο για την ανακούφιση των εχόντων ανάγκη Αποστράτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1δ του σχετικού (γ), που ήδη γίνεται με μειωμένες πιστώσεις.

ε.-Ως Ν.Π.Δ.Δ. ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από τις Υπηρεσίες του ΥΕΘΑ για την σωστή και χρηστή διαχείριση των εσόδων/εξόδων τους, σε αντίθεση με τους Συλλόγους/Οργανώσεις που τα οικονομικά τους “ελέγχονται”  από τις Γενικές Συνελεύσεις τους.

στ.-Η είσπραξη των αναλογούντων ποσών θα βοηθήσει κατά πολύ τους Π/Υ των τριών Ενώσεων επ ωφελεία των Αποστράτων, στην παρούσα περίοδο που τα έσοδά τους έχουν μειωθεί, λόγω της κρίσεως.

ζ.-Ο λόγος της εξαίρεσής τους είναι αυθαίρετος και αντιδεοντολογικός.

η.-Τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών Ενώσεων Αποστράτων εκλέγονται από το σύνολο των Αποστράτων και δεν είναι διορισμένα και ουδεμία επιχορήγηση λαμβάνουν βασιζόμενες αποκλειστικά στις εισφορές των Μελών τους.

8.-Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να επέμβετε κατά την συζήτηση στην Βουλή και να επιτύχετε την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του σχεδίου νόμου, ως σχετικό (β), ώστε να περιλαμβάνει ρητά  και τις τρεις Ενώσεις Αποστράτων στην κατανομή.

                                                 Για την ακρίβεια

                           

                        Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

                              Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.     

 

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της επιστολής

Go to top