• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

1.-Για ενημέρωση των μελών μας, γνωρίζουμε ότι μετά από επίπονο, συνεχή και εξαντλητικό αγώνα του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α. και με την συμμετοχή και συμπαράσταση των τριών Ενώσεων Αποστράτων και άλλων Φορέων, με τα άρθρα 19 και 21 του νόμου 4611/2019, ΦΕΚ Α 73/2019 από 17-05-2019, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας σε σχέση με το άδικο και ανάλγητο ισχύον πλαίσιο για αυτές, που είχε επιβάλει ο ασφαλιστικός νόμος 4387/2016, (νόμος ΄΄Κατρούγκαλου΄΄).

2.-Ειδικά οι τρείς Ενώσεις Αποστράτων, πέραν των ανωτέρω, προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 με την νομική συνδρομή του εγκρίτου δικηγόρου κ. Βασιλείου Κοντού και ήταν οι μοναδικοί Φορείς που το έπραξαν

3.-Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στο δραστήριο και δημιουργικό Μέλος της Ε.Α.Α.Σ. Σχη ε.α. Παπαπαρίση Απόστολο, ιδρυτικό μέλος και υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και ιθύνοντα νου του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. από την πρώτη ημέρα που ιδρύθηκε,  μέχρι σήμερα.

4.-Με τον νόμο 4611/2019 συγκεκριμένα:

α. Καταργήθηκε το ηλικιακό όριο των 55 ετών, με βάση το οποίο σε περίπτωση που δεν υπήρχαν ανήλικα τέκνα, η σύνταξη συζύγου δινόταν μόνο για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία θανάτου. Η διάταξη αυτή καταργείται και η σύνταξη χηρείας εξακολουθεί να καταβάλλεται (για πάντα), χωρίς να υπάρχουν πλέον ηλικιακά όρια.                                                                                                   

β. Η σύνταξη χηρείας επανέρχεται στο ποσοστό του 70% επί του ποσού της συντάξεως που ελάμβανε ο θανών σύζυγος, όταν ο επιζών σύζυγος δεν εργάζεται η δεν παίρνει δική του σύνταξη.

γ. Δεν γίνεται επανυπολογισμός της σύνταξης κατά την στιγμή του θανάτου, όπως προέβλεπε ο ασφαλιστικός νόμος 4387/2016. Επομένως δεν έχει σημασία η ημερομηνία θανάτου και το ποσοστό της σύνταξης χηρείας, (70%), υπολογίζεται επί της αρχικής σύνταξης που ελάμβανε ο θανών, ή επί της νέας σύνταξης μόνο σε περίπτωση αύξησής της,  με τον νέο ασφαλιστικό νόμο  4387/2016, (πάνω από 43 συντάξιμα έτη), ενώ δεν επαναϋπολογίζεται σε περίπτωση μείωσής της.

δ. Εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται η λαμβάνει δική του σύνταξη, τότε η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ολόκληρη για τα 3 πρώτα χρόνια, και μετά μειώνεται στο μισό, (γίνεται το 35% της αρχικής), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κατώτατο όριο 384 ευρώ εφόσον ο αρχικός δικαιούχος είχε 20 χρόνια ασφάλισης..

ε. Επανέρχεται η χρονική διάρκεια του γάμου των δικαιούχων σύνταξης χηρείας στα 3 έτη.

στ. Χορηγείται στα τέκνα του θανόντος η αναλογούσα σύνταξη μέχρι το 24ο έτος, ανεξάρτητα αν σπουδάζουν η όχι, καθώς και ασφαλιστική ικανότητα έως το 35ο έτος της ηλικίας τους.

ζ. Οι ευεργετικές αυτές διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας, ισχύουν  από την 17-5-2019, έναρξη ισχύος του νόμου 4611/2019 που τις προβλέπει, και εφαρμόζονται και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης λόγω χηρείας έχουν ήδη εκδοθεί σε εφαρμογή του τροποποιούμενου σχετικά νόμου 4387/2016.

*** Δείτε το ακριβές Αντίγραφο της Ανακοίνωσης

Go to top