• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών ΕΑΑΝ 2016 (Κ.ΕΦ.Ε.), με την ολοκλήρωση των εργασιών της την 31η Μαρτίου 2016, ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. και όλο το προσωπικό των κεντρικών γραφείων της ΕΑΑΝ για τη συνεχή συμπαράσταση, επιβοήθηση και εξασφάλιση της απαραίτητης συμβουλευτικής, νομικής, επικοινωνιακής και γραμματειακής υποστηρίξεως στην επιτροπή, για την ορθή εκτέλεση του έργου της.

Παράλληλα η Κ.ΕΦ.Ε. ευχαρίστησε τα μέλη όλων των Εφορευτικών Επιτροπών για την άψογη συνεργασία, τόσο κατά την πολύωρη και υπεύθυνη απασχόλησή τους κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, όσο και κατά την επαναληφθείσα προσπάθεια επαναμέτρησης των ψήφων και σταυρών, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ενστάσεων.


** Δείτε την Ευχαριστήρια Επιστολή

Go to top