• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

1.- Την Παρασκευή 12 Μαίου 2017, Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ, ο Αντιπρόεδρος Αντιναύαρχος εα Θ. Γερούκης ΠΝ, ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γ .Γεωργακόπουλος ΠΝ, τα Μέλη του ΔΣ./ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Φ. Κωτσής ΠΝ, Υποναύαρχος (Μ) εα Π. Μαυραγάνης ΠΝ. Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Ε. Αναγνωστάκης ΠΝ, Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Σ .Παπαδάς ΠΝ, Πλοίαρχος ΛΣ εα Α. Τσίρης και ο ιατρός Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ Υποναύαρχος (ΥΙ) εα Α. Παρασκευόπουλος ΠΝ, έλαβαν μέρος σε σύσκεψη που έγινε στο ΓΕΝ με συμμετοχή του Υ/ΓΕΝ Υποναυάρχου Ι. Παξιβανάκη ΠΝ, του ΓΕΝ/ΔΥΓ Υποναυάρχου (ΥΙ) Α. Σπανού ΠΝ, του ΓΕΝ/ΔΚΒ Αρχιπλοιάρχου Δ. Μήλα ΠΝ, του Διευθυντή και Υποδιευθυντή ΝΝΑ Αρχιπλοιάρχου (ΥΙ) Ι. Τσούρα ΠΝ και Πλοιάρχου (ΥΙ) Β. Γκούμα ΠΝ αντίστοιχα, της Διευθύνουσας του ΝΝΑ και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων με θέμα την περίθαλψη των Αποστράτων στο ΝΝΑ.

2.- Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, επί των ακολούθων θεμάτων, τα οποία είχαν συζητηθεί και στο παρελθόν και εκδόθηκε το σχετικό και στην σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα που δεν έχουν επιλυθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, με τις θέσεις των συμμετεχόντων ως ακολούθως :

α.- Ραντεβού στα εξωτερικά Ιατρεία

(1).- Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το τηλεφωνικό κέντρο γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρει ο ενδιαφερόμενος ανταπόκριση

(2).- Η ΕΑΑΝ πρότεινε τις ακόλουθες λύσεις και το ΓΕΝ θα τις εξετάσει:

     α.- Κλείσιμο ραντεβού μέσω e-mails

     β.- Επέκταση ωραρίου λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου από 08:30-14:00 που είναι τώρα μέχρι την 17:00 με προσωπικό εξ εθελοντών της ΕΑΑΝ.

     γ.- Οι Απόστρατοι της Επαρχίας να μπορούν να καλούν το Γραφείο Προνοίας της ΕΑΑΝ στο ΝΝΑ (τηλέφωνο 2107261256) και το Γραφείο να φροντίζει να κλείνει τα ραντεβού.

     δ.- Γνωστοποίηση στους Αποστράτους τα της λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων, τα οποία είναι χωρίς πληρωμή.

     ε.- Ποσόστοση στα εξωτερικά ιατρεία με προτεραιότητα στους “βασικούς δικαιούχους”, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που πληρώνουν το Ν.Ι.Ν.

β.- Λειτουργία Φαρμακείων στο ΝΝΠ και ΝΝΣ

Το θέμα εξετάζεται γιατί υπάρχει νομικό και λογιστικό πρόβλημα

γ.- Οδοντοϊατρείο ΠΝ

(1).- Ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τις δαπάνες για τους Αποστράτους οι οποίες καλύπτονται από τον Π/Υ του ΓΕΝ. Η ΕΑΑΝ θα προβεί σε ενέργειες προς τον ΕΟΠΥΥ.

(2).- H EAAN πρότεινε να υπάρχει ποσόστοση στο οδοντοϊατρικό κέντρο με προτεραιότητα στους “βασικούς δικαιούχους”, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που πληρώνουν το Ν.Ι.Ν., γιατί ενώ υπάρχουν 19 έδρες τα ραντεβού είναι πολύ μακριά χρονικά. Θα εξετασθεί από το ΓΕΝ.

δ.- Συμπεριφορά προσωπικού ΝΝΑ

Ενώ σε γενικές γραμμές η συμπεριφορά του προσωπικού είναι καλή, υπάρχουν περιπτώσεις που έχει παρατηρηθεί εκτροπή από την συνήθη πρακτική. Με μέριμνα της Διευθύνουσας θα γίνει ενημέρωση του προσωπικού.

3.- Συζητήθηκε και το θέμα της εισόδου στο ΘΑΝ και η ΕΑΑΝ παρέδωσε στον Υ/ΓΕΝ προτάσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος, οι οποίες θα συζητηθούν κατά την συνάντηση του Α/ΓΕΝ με το ΔΣ/ΕΑΑΝ, που έχει δρομολογηθεί.

4.- Κατά την συνάντηση διεπιστώθη οτι το ΓΕΝ το ΝΝΑ και η ΕΑΑΝ έχουν κοινό στόχο την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των Αποστράτων και των Μελών της οικογενείας τους και εργάζονται συνεχώς για να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, ευρίσκονται δε συνεχώς σε επαφή για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που ανακύπτει.

                                            Αντιναύαρχος εα Σπ.Περβαινάς ΠΝ

                                                    Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

 

*** Δείτε το Ακριβές Αντίγραφο της Ανακοίνωσης

Go to top