• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα Αποτελέσματα Παραθερισμού
Δρομολόγια Λεωφορείων μεταφοράς λουομένων προς & από ΘΑΝ (Αγ. Μαρίνα) κατά το θέρος '18

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ε Α Α Ν Γραφείο Παραθερισμού 23.4.18

*** Πολιτική Εισόδου Αγάμων Τέκνων στο ΘΑΝ (Αγ. Μαρίνα)

Αναλυτικοί Πίνακες Παραθεριστών:

Α. ΘΑΝ (Αγ. Μαρίνα)

1η περίοδος Ανώτατοι  /  1η περίοδος Ανώτεροι
2η περίοδος Ανώτατοι  /  2η περίοδος Ανώτεροι
3η περίοδος Ανώτατοι  /  3η περίοδος Ανώτεροι
4η περίοδος Ανώτατοι  /  4η περίοδος Ανώτεροι
5η περίοδος Ανώτατοι  /  5η περίοδος Ανώτεροι
6η περίοδος Ανώτατοι  /  6η περίοδος Ανώτεροι
7η περίοδος Ανώτατοι  /  7η περίοδος Ανώτεροι
8η περίοδος Ανώτατοι  /  8η περίοδος Ανώτεροι
9η περίοδος Ανώτατοι  /  9η περίοδος Ανώτεροι

 

9η περίοδος Ανώτατοι  /  9η περίοδος Ανώτεροι

Β. ΝΑΣΚΕ

2η περίοδος  3η περίοδος  9η περίοδος  10η περίοδος

Γ. Φάρος Αρκίτσας

  4η περίοδος   5η περίοδος   6η περίοδος   7η περίοδος    8η περίοδος   9η περίοδος
10η περίοδος  11η περίοδος  12η περίοδος  13η περίοδος  15η περίοδος

Δ. ΚΕ ΠΟΡΟΣ

5η περίοδος  7η περίοδος  9η περίοδος  10η περίοδος  11η περίοδος  12η περίοδος  13η περίοδος  14η περίοδος

Ε. ΙΔ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Πίνακας Παραθεριστών σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία

Διάθεση Οικημάτων ΘΑΝ 1ης Παραθεριστικής Περιόδου
Διάθεση Οικημάτων ΘΑΝ 2ης Παραθεριστικής Περιόδου
Διάθεση Οικημάτων ΘΑΝ 3ης Παραθεριστικής Περιόδου
Διάθεση Οικημάτων ΘΑΝ 4ης Παραθεριστικής Περιόδου
Διάθεση Οικημάτων ΘΑΝ 5ης Παραθεριστικής Περιόδου
Διάθεση Οικημάτων ΘΑΝ 6ης Παραθεριστικής Περιόδου
Διάθεση Οικημάτων ΘΑΝ 7ης Παραθεριστικής Περιόδου
Διάθεση Οικημάτων ΘΑΝ 8ης Παραθεριστικής Περιόδου
Διάθεση Οικημάτων ΘΑΝ 9ης Παραθεριστικής Περιόδου

*** Πρόγραμμα Παραθερισμού Μελών ΕΑΑΝ / Παραθεριστικοί Περίοδοι 2018.

 
*** Ανακοίνωση ΕΑΑΝ για τη συμμετοχή των Μελών μας στο Πρόγραμμα Παραθερισμού 2018

*** Ανακοίνωση ΕΑΑΝ για Επιδοτήσεις-Δικαιολογητικά Παραθερισμού 2018 σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ.

*** Δείτε τον Κανονισμό Παραθερισμού της ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.ΕΑΑΝ)

 

Go to top