• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Σας γνωρίζεται ότι από Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, τα ραντεβού των εξωτερικών Ιατρείων ΝΣ/ΝΝΣ (σήμα ΝΣ 090710 ΜΑΙ 18), θα προγραμματίζονται τηλεφωνικώς από τα τηλέφωνα 210-4649424 & 210-4649603, από 09:00 έως 13:00.

Go to top