• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

                                                                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΑΑΝ 1/18
                                                                                                                                   Ημερ.: 25-05-2018

1.- Την 22η Μαΐου 2018 το ΔΣ/ΕΑΑΝ συναντήθηκε στο ΓΕΝ με τον Υπαρχηγό ΓΕΝ Υποναύαρχο Ι. Παξιβανάκη ΠΝ. Στην συνάντηση παρέστησαν επίσης ο  ΓΕΝ/ΔΥΓ, ο Διευθυντής ΝΝΑ, ο Υποδιευθυντής ΝΝΑ, η Διευθύνουσα ΝΝΑ, ο Διευθυντής του Οδοντιατρείου Κέντρου ΠΝ και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, περιλαμβανομένων του παραθερισμού.

2.- Συνεζητήθησαν τα θέματα που απασχολούν τους Απόστρατους σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη και το ΘΑΝ.

3.- Αναφορικά με την υγειονομική περίθαλψη, για κάθε θέμα η ΕΑΑΝ έκανε τις προτάσεις της και έλαβε τις ακόλουθες απαντήσεις :

α.- Η αναμονή στο τηλεφωνικό κέντρο έχει βελτιωθεί σημαντικά, κατόπιν των μέτρων που έχουν ληφθεί.

β.- Για το θέμα της αναμονής των ραντεβού :

(1).- Για επαναληπτικές εξετάσεις θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος αφού συνεννοηθεί με τον Ιατρό να δηλώσει στην Γραμματεία του Ιατρού την συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα της επανεξέτασης, χωρίς να κλείσει εκ νέου ραντεβού.

(2).- Για την συνταγογράφιση θα πρέπει να κλείσει ραντεβού μέσω του τηλεφωνικού κέντρου με την διευκρίνιση ότι πρόκειται για συνταγογράφιση και όχι για κανονική εξέταση. Καλόν θα είναι η συνταγογράφιση να είναι τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας, οπότε θα υπάρχει και επαρκής χρόνος για το νέο ραντεβού.

(3).- Τα ανωτέρω αναγράφονται στο έγγραφο Ν.Ν.Α. Φ.071.80/06/150 Σ.50 από 05-01-2017, το οποίο θα επικαιροποιηθεί εάν  απαιτηθεί.

(4).- Διευκρινίζεται ότι για παραλαβή φαρμάκων από το Φαρμακείο ΝΝΑ είναι υποχρεωτική η αναγραφή τους και στο Βιβλιάριο Υγείας.

(5).- Προτάθηκε από ΕΑΑΝ η χρήση απογευματινών Ιατρείων χωρίς πληρωμή, που θα μπορούσαν να μειώσουν το χρόνο αναμονής στα πρωινά και το ΓΕΝ θα το εξετάσει.

(6).- Εξετάζεται η διακλαδική εφαρμογή για ραντεβού ηλεκτρονικά, την οποία επεξεργάζεται ειδικώς προς τούτο συσταθείσα επιτροπή

(7).- Όλα τα τέκνα των Αποστράτων δικαιούνται νοσοκομειακή περίθαλψη και μπορούν να κλείσουν ραντεβού, μέσω τηλεφωνικού κέντρου για να τα δει ο Ιατρός πριν την εισαγωγή ή να εισαχθούν μέσω των Επειγόντων. Με την Υ.Α. ΥΕΘΑ Αριθ.700/234?296821 Σ 321 από 25-07-2011(ΦΕΚ Β.- 2093/21-09-2011) καθορίζεται ότι δωρεάν νοσηλεία δικαιούνται τα τέκνα Αποστράτων του ΠΝ που είναι άγαμα και ανασφάλιστα. Εκκρεμεί απάντηση από το ΓΕΝ εάν υπάρχει νεότερη ΥΑ που ενδεχομένως τροποποιεί τα ανωτέρω.

 (8).- Η ΕΑΑΝ πρότεινε τα ραντεβού των Αποστράτων να γίνονται με ποσόστοση ή χρονικό διαχωρισμό. Κατά το ΓΕΝ αυτό είναι τεχνικώς ανέφικτο και εγκυμονεί τον κίνδυνο να υπάρξουν κενά. Κατά το ΝΝΑ η ποσόστοση ήδη υπάρχει γιατί το 1/3 των εξεταζομένων στα εξωτερικά Ιατρεία είναι Απόστρατοι και σύζυγοι αυτών και χήρες.

(9).- Η ΕΑΑΝ ζήτησε πλήρη ενεργοποίηση των ΝΝΠ και ΝΝΣ για συνταγογράφιση και εξωτερικά Ιατρεία για τους Απόστρατους των περιοχών αυτών και το ΓΕΝ απήντησε ότι ήδη υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και θα ενισχυθούν.

(10).- Η ΕΑΑΝ ζήτησε όπως οι Διαταγές του ΝΝΑ αναφορικά με τα ραντεβού και λοιπές διατάξεις που αφορούν τους Απόστρατους να κοινοποιούνται στην ΕΑΑΝ. Επίσης να σταλεί ο από 06-07-2016 πίνακας δικαιούχων του ΝΝΑ. Το ΓΕΝ συμφώνησε με τα ανωτέρω.

(11).- Να εξετασθεί από το ΓΕΝ η χρήση του 424 ΣΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ από Απόστρατους ΛΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ., γιατί τώρα δεν γίνεται.

4.- Αναφορικά με την οδοντιατρική περίθαλψη, για κάθε θέμα η ΕΑΑΝ έκανε τις προτάσεις της και έλαβε τις ακόλουθες απαντήσεις :

α.- Κατά την ΕΑΑΝ η οδοντιατρική περίθαλψη για τους Απόστρατους και τα μέλη των οικογενειών τους είναι ευθύνη του ΜΤΝ. Κατά το ΓΕΝ η παρεχόμενη τώρα περίθαλψη είναι καλύτερη από πριν γιατί περιλαμβάνει και εμφυτεύματα και ορθοδοντικές εργασίες. Κατά το ΓΕΝ για απλές πράξεις (σφράγισμα. καθαρισμός) η αναμονή είναι ελάχιστη. Για τα υπόλοιπα είναι μέχρι ενός έτους.

β.- Η ΕΑΑΝ ζήτησε ποσόστοση για τους Απόστρατους, δηλαδή 2 έδρες να είναι για τους Απόστρατους, αλλά το ΓΕΝ θεωρεί ότι αυτό είναι τεχνικά αδύνατον και θα επιβαρύνει τους υπολοίπους.

γ.- Το οδοντιατρείο απέκτησε και άλλον όροφο και θα γίνει προσπάθεια να παρέχονται πιο γρήγορες υπηρεσίες.

δ.- Το Ο.Κ.Π.Ν. λειτουργεί κάθε εργάσιμη ημέρα πρωί και απόγευμα και από τις 19 έδρες που έχει το 20% είναι Απόστρατοι και βλέπει συνολικά 740 άτομα την εβδομάδα.

5.- Αναφορικά με τον παραθερισμό στο ΘΑΝ, στην αρχή ο Υ/ΓΕΝ γνωστοποίησε ότι η παραλία που εχρησιμοποιήτο από τους ναύτες διαμορφώθηκε σε παραλία λουομένων με χωρητικότητα άλλους 200 λουόμενους,  ότι ευρέθησαν κονδύλια και το 2019 θα ανακαινισθεί  το Ξ 3 και γενικά έχουν γίνει επεμβάσεις για την αναβάθμισή του

6.- Στη συνέχεια για κάθε θέμα η ΕΑΑΝ έκανε τις προτάσεις της και έλαβε τις ακόλουθες απαντήσεις :

α.- Να επανεξετασθεί η είσοδος ασυνόδευτων τέκνων Αποστράτων. Οι προσκεκλημένοι να μην χρεώνονται την διανυκτέρευση μέχρι 12:00 της επομένης αλλά να γίνει μέχρι 18:00. Τα παιδιά να πληρώνουν μόνο εάν είναι άνω των 6 ετών. Να μειωθούν στο ήμισυ τα χρήματα που καταβάλλουν οι προσκεκλημένοι γιατί τα ποσά είναι δυσβάστακτα για τους Απόστρατους.

β.- Η ΕΑΑΝ επεσήμανε ότι τα οικήματα τύπου Β που δίνονται στους Απόστρατους είναι σε κακή κατάσταση και με σοβαρές ελλείψεις σε οικιακό εξοπλισμό (καρέκλες, τραπέζια, κλπ)

γ.- Η ΕΑΑΝ πρότεινε όπως οι κάρτες εισόδου στο ΘΑΝ, τον ΠΟΝ και τα Ναυτικά Νοσοκομεία να εκδίδονται από την ΕΑΑΝ, για πάταξη της γραφειοκρατίας και ώστε τα μέλη της να έχουν μία κάρτα (την ταυτότητα της ΕΑΑΝ) αντί 3 που έχουν τώρα, σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΕΝ. Αυτό άλλωστε και στις 2 άλλες Ενώσεις Αποστράτων.

δ.- Η ΕΑΑΝ ζήτησε να διατίθενται περισσότερα καταλύματα για τους Απόστρατους.

ε.- Στα ανωτέρω ο Υ/ΓΕΝ γνώρισε ότι ισχύει το περσυνό καθεστώς εισόδου στο ΘΑΝ, εκτός εάν αλλάξει, ότι τα τέκνα μπορούν να εισέρχονται ως προσκεκλημένοι και με τηλεφωνική πρόσκληση από τον δικαιούχο γονέα, μέσω του Γραφείου Υποδοχής και όλα τα υπόλοιπα θα εξετασθούν με καλή διάθεση.

7.- Γενικά η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα και με το ΓΕΝ να προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα των Αποστράτων.

8.- Για τους Απόστρατους που καταφέρονται κατά της ΕΑΑΝ για τα θέματα που υπάρχουν, αρμοδιότητας του ΓΕΝ,  θέλουμε να επισημάνουμε ότι αυτά υπάγονται αποκλειστικά στην ευθύνη του ΓΕΝ, το οποίο φροντίζει πρωτίστως για τους ‘εν ενεργεία’  και  καθήκον της ΕΑΑΝ είναι να θέτει αυτά τα θέματα και να πιέζει προς επίλυσή τους.

         

               

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος Σπυρίδων Περβαινάς ΠΝ εα

*** Δείτε το Ακριβές Αντίγραφο της Ανακοίνωσης

Go to top