• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 ***Δείτε εύκολα και γρήγορα εάν είστε παραθεριστής και που

*** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ (για Παραθεριστές & Αναπληρωματικούς)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ

Α.- ΘΑΝ / ΝΒΝΕ (Αγ. Μαρίνα)

1η Περίοδος Ανώτατοι  /  1η Περίοδος Ανώτεροι
2η Περίοδος Ανώτατοι  /  2η Περίοδος Ανώτεροι
3η Περίοδος Ανώτατοι  /  3η Περίοδος Ανώτεροι
4η Περίοδος Ανώτατοι  /  4η Περίοδος Ανώτεροι
5η Περίοδος Ανώτατοι  /  5η Περίοδος Ανώτεροι
6η Περίοδος Ανώτατοι  /  6η Περίοδος Ανώτεροι
7η Περίοδος Ανώτατοι  /  7η Περίοδος Ανώτεροι
8η Περίοδος Ανώτατοι  /  8η Περίοδος Ανώτεροι
9η Περίοδος Ανώτατοι  /  9η Περίοδος Ανώτεροι

Β.- ΝΑΣΚΕ

2η Περίοδος   3η Περίοδος    9η Περίοδος    10η Περίοδος


Γ.- ΦΑΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ

  4η Περίοδος      5η Περίοδος     6η Περίοδος      7η Περίοδος      8η Περίοδος      9η Περίοδος
10η Περίοδος    11η Περίοδος    12η Περίοδος    13η Περίοδος   14η Περίοδος   15η Περίοδος


Δ.- ΚΕ ΠΟΡΟΣ

8η Περίοδος   9η Περίοδος   10η Περίοδος    11η Περίοδος   13η Περίοδος   16η Περίοδος


Ε.- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

*** Πίνακας Παραθεριστών στα Ιδιωτικά Ξενοδοχεία

 

*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 1ης Περιόδου
*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 2ης Περιόδου
***Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 3ης Περιόδου
*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 4ης Περιόδου
*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 5ης Περιόδου
 *** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 6ης Περιόδου
*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 7ης Περιόδου      
***Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 8ης Περιόδου

***Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 9ης Περιόδου

** Δρομολόγια Λεωφορείων μεταφοράς λουομένων προς & από ΘΑΝ (Αγ. Μαρίνα) κατά το θέρος \'19

** ΓΕΝ / Παραθερισμός 2019 - Πολιτική κατανομής οικημάτων 

** Πρόγραμμα Παραθερισμού Μελών ΕΑΑΝ / Παραθεριστικοί Περίοδοι 2019

 ** Προσοχή στις Δηλώσεις για Ιδιωτικά Ξενοδοχεία !!!

*** ΝΒ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ / Λειτουργία Κοινόχρηστων Υποδομών (Θέρος \'19)

*** Πολιτική Εισόδου προσκεκλημένων στο ΘΑΝ

*** Σχετικό σήμα ΓΕΝ: 151755 ΙΟΥΝ 17

--- Κρουαζιέρες - Celestyal Cruises // Προσφορά για ΕΔ

 

 

Go to top