• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

    Σας γνωρίζεται ότι στο ΝΝΑ λειτουργεί από 16 Σεπτεμβρίου (ως σήμα ΝΝΑ: 180813 ΣΕΠ 14), ομάδα διαχείρισης ελκών, με βασικό σκοπό την ολιστική φροντίδα και τη συντονισμένη διαχείριση ασθενών με χρόνιο έλκος, σε συνεργασία με τον εκάστοτε θεράποντα ιατρό ή την κλινική στην οποία ανήκουν.
2. Ημέρες λειτουργίας παραπάνω ομάδας Τρίτη & Παρασκευή 07:00 - 15:00, στο χώρο Βραχείας Νοσηλείας του ΤΕΠ.
3. Τα ραντεβού θα κλείνονται από το γραφείο προσυνενόησης του ΝΝΑ, κατόπιν ενημέρωσης του θεράποντος ιατρού.
4. Υπεύθυνος ορίζεται ο Υποπλοίαρχος (ΥΝ) Δ. Τζαβέλας, τηλ. 9-716-1695

Go to top