• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

     Ενημερωθείτε για τις ενέργειες Α/ΓΕΕΘΑ, για σύμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων με μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και απευθυνθείτε στην ΕΑΑΝ, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω υπηρεσία.
Ληφθεί υπόψη, ότι αντίστοιχο θέμα είχε προκύψει και στο παρελθόν, χωρίς εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Απόστρατους.

Go to top