• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της  13ης-02-2014
Υπ’ Αριθ. 44

 

 ΘΕΜΑ  1ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Ν. (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ)

ΣΧΕΤ.: α.    ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων)
            β.    ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού).
              γ.    ΦΕΚ 1139/3-6-2011 Τ.Β’.
              δ.    ΓΕΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3-VI φ440.1/1/3756
              ε.     ΦΕΚ 2158/30-8-2013 Τ.Β’ // ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Ι) Αρ. Φ400/78/254899 Σ3017, Αθήνα 26-8-2013
              στ.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑΝ
              ζ.     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ), Ημερομηνία, 1 Μαρτίου 2013, Διόρθωση Νο 1.
              η.    Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. 44/13-2-2014 Θέμα 1ο.
              θ.    Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. 151/7-2-2013 Θέμα 11ο.

1.       Το ΔΣ/ΕΑΑΝ αφού έλαβε υπόψη του τα σχετικά, τις προτάσεις των Μελών μας, την μακροχρόνια πείρα της ΕΑΑΝ και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο Παραθερισμός των Αποστράτων ενέκρινε και εξέδωσε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ) ο οποίος τροποποιήθηκε με το πνεύμα των σχετικών και ισχύει από τούδε.
2.       Συνημμένα επισυνάπτεται ο ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ.
3.       Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 Ν. Π. Δ. Δ.

Ημερομηνία: 13 Φεβρουαρίου 2014

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Ν. (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ)

ΣΧΕΤ.: α.    ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων)
             β.    ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού).
              γ.    ΦΕΚ 1139/3-6-2011 Τ.Β’.
              δ.    ΓΕΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3-VI φ440.1/61/3756
              ε.     ΦΕΚ 2158/30-8-2013 Τ.Β’
                      ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Ι) Αρ. Φ400/78/254899 Σ3017
, Αθήνα 26-8-2013
              στ.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑΝ
              ζ.     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ), Ημερομηνία, 1 Μαρτίου 2013, Διόρθωση Νο 1.
              η.    Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. 44/13-2-2014 Θέμα 1ο.
              θ.    Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. 151/7-2-2013 Θέμα 11ο.

Α.      ΓΕΝΙΚΑ

1.       Το ΔΣ/ΕΑΑΝ αφού έλαβε υπόψη του τα σχετικά, τις προτάσεις των Μελών μας, την μακροχρόνια πείρα της ΕΑΑΝ και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο Παραθερισμός των Αποστράτων την 16-2-2012 ενέκρινε και εξέδωσε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ) ο οποίος τροποποιήθηκε με τα σχετικά (η) και (θ) και σύμφωνα με το πνεύμα των σχετικών και ισχύει από τούδε.
2.       Ο παρών Κανονισμός αφορά τον παραθερισμό των Αποστράτων και των Ορφανικών οικογενειών στα παραθεριστικά κέντρα του Π.Ν. και στα ιδιωτικά ξενοδοχεία/πανσιόν/ενοικιαζόμενα δωμάτια, ο οποίος χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ΕΑΑΝ.
3.       Όλες οι παραθεριστικές περίοδοι στα ιδιωτικά ξενοδοχεία/πανσιόν/ενοικιαζόμενα δωμάτια θεωρούνται κύριες.
4.       Οι περίοδοι όλων των παραθεριστικών κέντρων ΠΝ που αρχίζουν  περίπου (+/-) 3-4 ημέρες από 1η Ιουνίου έως 20 Σεπτεμβρίου θεωρούνται κύριες.
5.       Οι περίοδοι όλων των παραθεριστικών κέντρων ΠΝ, που καθορίζονται από το ΓΕΝ και που αρχίζουν  περίπου (+/-) 3-4 ημέρες πριν την 1η Ιουνίου και μετά  περίπου (+/-) 3-4 ημέρες την 21η Σεπτεμβρίου θεωρούνται δευτερεύουσες.
6.       Στις δευτερεύουσες παραθεριστικές περιόδους του Π.Ν. μπορεί να παραθερίσει οποιοσδήποτε, άσχετα εάν παραθερίζει και σε κύρια περίοδο, χωρίς να του αφαιρεθούν μόρια και χωρίς να εγγραφεί στους πίνακες Β (ΕΚΠΕ), Γ (ΕΚΔΕ), και Δ (ΕΚΤΕ) όπως αυτοί περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους 11β , 11γ και 11δ  με σειρά προτεραιότητας ανάλογα των μορίων που έχει. Οσοι δηλώσουν μόνο δευτερεύουσες περιόδους, έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων.
7.       Προϋπόθεση παραθερισμού είναι η λήψη ταυτότητας της ΕΑΑΝ. 

Β.      ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

8.       Κάθε χρόνο, από την πρώτη Δευτέρα μετά την 1η Φεβρουαρίου, μέχρι την πρώτη Παρασκευή μετά τις 15 Μαρτίου, οι επιθυμούντες να παραθερίσουν το έτος αυτό, προσέρχονται στην ΕΑΑΝ και υποβάλλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για επιθυμία παραθερισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ του παρόντος κανονισμού. Έντυπο υπάρχει στην ΕΑΑΝ και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ. Οι αιτήσεις αυτές μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά και με FAX (στο 210-3310429). Όσοι υποβάλουν αιτήσεις ταχυδρομικά, με FAX ή στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ θα πρέπει να ζητήσουν και να λάβουν από την ΕΑΑΝ την μοριοδότηση που προκύπτει από την επεξεργασία της αίτησής τους, η οποία αποτελεί και απόδειξη λήψεως της αίτησης.
9.       Δικαίωμα υποβολής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης παραθερισμού, ως παράγραφος 1 του Παραρτήματος Β’ του παρόντος κανονισμού έχουν όλοι οι Αξιωματικοί ε.α., οι Ανθυπασπιστές ε.α. και το μεγαλύτερο από τα ορφανικά μέλη κάθε οικογένειας. Διευκρινίζεται ότι, εάν παίρνουν από τον ίδιο Αξιωματικό ε.α. σύνταξη η χήρα και παιδιά, δικαίωμα υποβολής έχει η χήρα. Εάν δεν υπάρχει χήρα και το μέρισμα του ΜΤΝ  παίρνουν τα παιδιά του, τότε δικαίωμα υποβολής έχει το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί.
10.     Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα Δ (ΕΚΤΕ)  δεν παραθερίζουν το επόμενο έτος, όσοι είναι στο πίνακα Γ (ΕΚΔΕ)   δεν παραθερίζουν  τα δύο επόμενα έτη καθόσον στο επόμενο έτος μεταπίπτουν στον πίνακα Δ, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα Β (ΕΚΠΕ) δεν παραθερίζουν τα τρία επόμενα έτη ΕΚΤΟΣ από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το παρόν.

Γ.      ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ           

11.     Η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων των Μελών εκτελείται αυτόματα από τον Η/Υ της ΕΑΑΝ και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 4 πίνακες για κάθε παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική περίοδο του ΠΝ και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά Ξενοδοχεία/πανσιόν/ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή:
α.       Ο πίνακας (Α) «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΟΡΙΩΝ) ΤΟΥΣ». Σ’ αυτόν τον πίνακα αναφέρονται αυτοί που παραθερίζουν καθώς και οι αναπληρωματικοί.
β.       Ο πίνακας (Β) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΠΕ).
γ.       Ο πίνακας (Γ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΔΕ).
δ.       Ο πίνακας (Δ) « ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΤΕ).

Δ.      ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

12.     ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΠΝ.

α.       Από τον πίνακα παραθερισμού Α παραθερίζουν όσοι έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα του Η/Υ , ανάλογα με τα μόρια και τις θέσεις που διατίθενται σε κάθε περίοδο από το ΓΕΝ. Τυχόν κενά οικήματα / δωμάτια συμπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων και οι οποίοι έχουν δηλώσει επιθυμία να παραθερίσουν 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου με τα μέσα της παραγράφου 8 και επί πλέον τηλεφωνικά. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που αναγράφονται στον πίνακα Α και υπάρχουν ακόμη κενά, τότε μπορεί να συμπληρωθεί ο πίνακας από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα Δ (ΕΚΤΕ)  της ίδιας περιόδου από άτομα που έχουν δηλώσει επιθυμία παραθερισμού 10 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου αυτής με τα μέσα της παραγράφου 8 και τηλεφωνικά. Εφόσον εξαντληθεί και ο πίνακας Δ (ΕΚΤΕ) τότε συμπληρώνεται ο παραθερισμός από τους πίνακες Γ (ΕΚΔΕ) και Β (ΕΚΠΕ) ύστερα από απόφαση του ΔΣ. Όσοι δεν δηλώσουν επιθυμία παραθερισμού όπως παραπάνω αναγράφεται, σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να παραθερίσουν και επομένως δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν παραθερισμό.
β.       Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διατίθενται από την ΕΑΑΝ σε κάθε παραθεριστική περίοδο καταλύματα για: Ένα (1) Βετεράνο ανώτατο και δύο (2) Βετεράνους ανώτερους και κατώτερους μόνο από τους αναπληρωματικούς του πίνακα Α και όχι από τους πίνακες  Δ (ΕΚΤΕ), Γ (ΕΚΔΕ) και Β (ΕΚΠΕ).

13.     ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ ΠΑΝΣΙΟΝ/ ΕΝΟΙΚΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ.

α.       Από τον πίνακα Α επιλέγονται να παραθερίσουν κατά σειρά μορίων (βαθμών) τα μέλη που έχει καθορίσει αριθμητικά το ΔΣ/ΕΑΑΝ. Κατ’ εξαίρεση στα επιλεγέντα προς παραθερισμό μέλη συμπεριλαμβάνονται ανεξαρτήτως μορίων, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα Α, 2 βετεράνοι Β’ Π.Π., 3 πολύτεκνοι, 2 ανθυπασπιστές, 3 με αναπηρία από 70% και άνω, 6 με παιδιά ΑΜΕΑ , 1 ειδικής μονιμότητος και 2 άτομα από την Πρόνοια της ΕΑΑΝ.
β.       Εφόσον δεν συμπληρωθεί ο πίνακας παραθερισμού από τον πίνακα Α, δύνανται να συμπεριληφθούν στον πίνακα παραθερισμού κατά σειρά μορίων από τον πίνακα Δ (ΕΚΤΕ).
γ.       Ειδικές κατηγορίες από αυτόν τον πίνακα Δ (ΕΚΤΕ)  δεν επιλέγονται.
δ.       Ποσά που πληρώνει η ΕΑΑΝ στους δικαιούχους παραθερισμού σε Ιδιωτικά ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα δωμάτια  και Πανσιόν  είναι:
            -Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 40 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 400 ευρώ (μέλος σύζυγος ή δικαιούμενα  τέκνο).
            -Για ένα δικαιούμενο άτομο  μέχρι 30 ευρώ ημερησίως και  το μέγιστο μέχρι συνολικά 300 ευρώ.
            -Για δύο δικαιούμενα άτομα  και επιπλέον για όλα τα δικαιούμενα παιδιά μέχρι 45 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο  μέχρι συνολικά 450 ευρώ (μέλος , σύζυγος και δικαιούμενα τέκνα).
            -Δικαιολογητικά: απόδειξη ή τιμολόγιο ξενοδοχείου και Υπεύθυνη Δήλωση παραθερίσαντος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
ε.       Δύνανται οι παραπάνω να παραθερίζουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα  κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400 ευρώ, 300 ευρώ και 450 ευρώ αντίστοιχα.
στ.     Με απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ τηρείται ποσόστωση μεταξύ Αποστράτων ΠΝ και ΛΣ.

14.     Όσοι από τους επιλεγέντες δεν παραθερίσουν, αναιτιολόγητα και χωρίς έγγραφη ειδοποίηση της ΕΑΑΝ, θεωρείται ότι παραθέρισαν και τα επόμενα τρία  έτη κατατάσσονται στους πίνακες Β (ΕΚΠΕ) και Γ (ΕΚΔΕ) και Δ (ΕΚΤΕ).

15.     Το σύστημα αυτό δεν έχει αναπληρωματικούς.

Ε.      ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

16.     Αλλαγές παραθεριστών μεταξύ των διαφόρων περιόδων σε οποιοδήποτε παραθεριστικό κέντρο επιτρέπονται μόνο κατόπιν εγκρίσεως ΔΣ/ΕΑΑΝ.

17.     Η απόκτηση βαθμών (μορίων), καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β’ του παρόντος κανονισμού.

18.     Η εξυπηρέτηση ορισμένων Μελών ειδικών κατηγοριών, όπως ανάπηροι μεγάλου βαθμού αναπηρίας (70% και άνω), πολύτεκνοι με 4 παιδιά και άνω, γονείς παιδιών ΑΜΕΑ, οικογένειες στελεχών που απεβίωσαν εν υπηρεσία και γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, αφού αυτά τεκμηριωθούν, θα γίνεται κατά προτεραιότητα με απόφαση του ΔΣ.

19.     Σε περίπτωση που στην ίδια οικογένεια υπάρχουν περισσότερα του ενός μέλη δικαιούμενα παραθερισμού, όπως π.χ. απόστρατοι και τα δύο μέλη, τότε εφ όσον επιλεγούν για παραθερισμό και οι δύο, παραθερίζει το ίδιο έτος ένα από τα δικαιούμενα μέλη κατόπιν δικής τους επιλογής.

20.     Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται οι κατ’ εξαίρεση πριμοδοτήσεις παραθερισμού (bonus) σε πρόσωπα που παρέχουν εθελοντικά υπηρεσίες στην ΕΑΑΝ και σε μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΝ και των Παραρτημάτων αυτής.

21.     Ουδεμία παρέμβαση επιτρέπεται στα στοιχεία του Η/Υ του προγράμματος παραθερισμού. Σε περίπτωση αποδεδειγμένων λαθών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τότε το ΔΣ/ΕΑΑΝ εγκρίνει την διόρθωσή τους.

22.     Σε περίπτωση αλλαγής οικογενειακής καταστάσεως ή άλλων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τα γνωρίσει με υπεύθυνη δήλωση και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση παραθερισμού. Σε περίπτωση μη ενημερώσεως των στοιχείων τους, θα επιβάλλονται κυρώσεις μη δυνατότητας παραθερισμού κατόπιν αποφάσεως ΔΣ/ΕΑΑΝ.

23.     Τα αναφερόμενα στον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ θα εφαρμοσθούν από τον παραθερισμό του 2014.

24.     Ο παρών κανονισμός είναι δυναμικός και θα αναθεωρείται κατ’ έτος, ανάλογα με τις διαπιστώσεις και τις υποδείξεις των Μελών μας που θα υπάρξουν.

                                                                         Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΑΑΝ

                                                                 Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠΝ
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 Ν. Π. Δ. Δ.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ.......................

 

1. Ο/Η Υπογεγραμμένος/η...................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(Βαθμός – Ονοματεπώνυμο, Δ/νση Κατοικίας – Τηλέφωνο-FAX-email)

 Αφού έλαβα υπόψη μου τον Κανονισμό Παραθερισμού της ΕΑΑΝ

Δηλώνω υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου ‘‘περί ψευδούς δηλώσεως’’ ότι:

 α.- Έλαβα ταυτότητα της ΕΑΑΝ την ……………… με αριθ. …………………..

β.- Επιθυμώ να παραθερίσω στο ……………………………..κατά σειρά προτιμήσεως στις παρακάτω κύριες περιόδους:

       1η προτίμηση....... περίοδος                   2η προτίμηση ....... περίοδος

 γ.-Επιθυμώ να παραθερίσω κατά σειρά προτιμήσεως στις παρακάτω δευτερεύουσες περιόδους των παραθεριστικών κέντρων του ΠΝ , χωρίς να επηρεάζεται ο παραθερισμός μου στις κύριες περιόδους :

       1η προτίμηση....... περίοδος                   2η προτίμηση ....... περίοδος

          2.       ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     ΒΑΘΜΟΙ

α – Εξυπηρετήθηκα σε κύρια περίοδο στο ΘΑΝ  για τελευταία φορά το έτος …………………. και σε ΙΔ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ/ ΠΑΝΣΙΟΝ/ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ σε κύρια ή δευτερεύουσα περίοδο το έτος ………………...…

β – Κατά την τελευταία επταετία εξυπηρετήθηκα:

                Έτος                           Περίοδος                   Διάρκεια Παραθερισμού

(1).................................   ...................................      ..........................................

(2).................................   ...................................      ..........................................

(3).................................   ...................................      ..........................................

(4).................................   ...................................      ..........................................

(5).................................   ...................................      ..........................................

(6).................................   ...................................      ..........................................

(7).................................   ...................................      ..........................................

γ.- Αποστρατευτικός βαθμός (όχι συνταξιοδοτικός)............................................

δ.- Έτη από αποστρατεία ....................................................................................

ε.-Οικογενειακή κατάσταση

        (1).-Έγγαμος.................................................................................................

       (2).-Χήρος εκ θανάτου συζύγου...................................................................

       (3).-Βαθμολογούμενα τέκνα ως κατωτέρω παράγραφος 4δ..........................

 στ.- Δικαιούμενα παραθερισμού μέλη της οικογενείας μου:

               Όνομα                  Βαθμός Συγγενείας                Έτος Γεν. Τέκνων

(α).................................   ...................................      ..........................................

(β).................................   ...................................      ..........................................

(γ).................................   ...................................      ..........................................

(δ).................................   ...................................      ..........................................

(ε).................................   ...................................      ..........................................

                                                                 Σύνολο                                ………….

          3.       ΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 α.- Μέλη της οικογενείας μου τα οποία επιθυμώ να φιλοξενήσω, εφόσον το δωμάτιο/οίκημα είναι αναλόγου χωρητικότητος:

                   Ονοματεπώνυμο                                   Υφιστάμενη Σχέση

(1).- ....................................................................................................................

(2).- ....................................................................................................................

(3).- ....................................................................................................................

          4.       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

           α.-     Επίσης δηλώνω ότι, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν θα χρησιμοποιήσω το οίκημα ή το δωμάτιο που θα διατεθεί, θα ενημερώσω την ΕΑΑΝ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου.

           β.-     Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς πίνακες παραθερισμού ή στον πίνακα  Δ [ εξυπηρετηθέντες κατά το τρίτο προηγούμενο έτος (ΕΚΤΕ) τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της περιόδου παραθερισμού, εφόσον επιθυμώ να παραθερίσω εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσω στο γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Εάν δεν το δηλώσω, τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμώ παραθερισμό και ως εκ τούτο να μην ειδοποιηθώ τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ.

          γ.-      Όσοι επιθυμούν να παραθερίσουν σε συγκεκριμένη περίοδο, να δηλώσουν μία προτίμηση.

           δ.-      Όσοι έχουν παιδιά από 18 έως 25 ετών και είναι άγαμα ή μη εργαζόμενα και είναι προστατευόμενα μέλη, μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση παραθερισμού, να καταθέσουν και Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι τα παιδιά είναι άγαμα ή μη εργαζόμενα και αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1.

          5.       Με την κατάθεση της δήλωσης μου παραθερισμού έλεγξα την μοριοδότηση μου και την βρίσκω σωστή ή επιφυλάσσομαι για επισήμανση λαθών με τα κατάλληλα δικαιολογητικά εντός 7 ημερών.

 

Αθήνα …………………………………………………………..

……..  Δηλ………………………………………………………………….


Υπογραφή……………………………………………………………………..

 

                                                                              Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΑΑΝ

                                                                      Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠΝ

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 Ν. Π. Δ. Δ.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΝ

          1.       ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ:

          α.-     Απόστρατοι Αξιωματικοί ΠΝ (Και ΛΣ μόνο για ιδιωτικά Ξενοδοχεία)
          β.-     Χήρες Αποστράτων Αξιωματικών ΠΝ (Και ΛΣ μόνο για Ιδιωτικά Ξενοδοχεία)
          γ.-      Κηδεμόνες ανηλίκων, ορφανών, Αξ/κών Π.Ν. (κάτω των 18 ετών)
                   (Και ΛΣ μόνο για ιδιωτικά Ξενοδοχεία).

           2.       ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

          Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8 του κυρίου σώματος του παρόντος κανονισμού.

           3.       ΑΤΟΜΑ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΟΥΝ:

          α. -    Δικαιούμενα παραθερισμού (μετά βαθμολογίας):

                   (1).-   Σύζυγος.
                   (2)-    Τέκνα όπως στην παράγραφο 6γ(3) του παρόντος Παραρτήματος.

           β. -    Λοιπά μέλη (άνευ βαθμολογίας), όπως καθορίζονται εκάστοτε από το ΓΕΝ. Σήμερα ισχύουν:

                   (1).-   Ενήλικα άγαμα τέκνα (άνω των 18 ετών), όπως καθορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα ΚΟΛ/ΘΑΝ.
                   (2).-   Γονείς.
                   (3).-   Γονείς συζύγου.
                   (4).-   Άγαμες αδελφές, όπως καθορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα ΚΟΛ/ΘΑΝ.
                  (5).-   Υπηρετικόν προσωπικόν, μέχρις ενός (1) ατόμου.

           4.       ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ:

           α.-     Οι πίνακες των δικαιουμένων παραθερισμού καθορίζονται με βάση την λαμβανομένη βαθμολογία.
          β.-     Τα άτομα που δύνανται να παραθερίσουν ως ανωτέρω παράγραφος 3 διαχωρίζονται σε:

                    (1).-   Τα δικαιούμενα και βαθμολογούμενα.
                    (2).-   Λοιπά μέλη άνευ βαθμολογίας.

           γ.-      Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει αυτός που έχει να παραθερίσει περισσότερα χρόνια. Σε περίπτωση ιδίων ετών από προηγούμενο παραθερισμό, λαμβάνονται κατά σειρά τα έτη αποστρατείας και η ηλικία προς όφελος του παλαιοτέρου απόστρατου και του μεγαλύτερου σε ηλικία.
          δ.-      Ο τύπος του διατιθέμενου οικήματος (όχι ξενοδοχείου) στους ανώτατους Αξ/κους , καθορίζεται με βάση τη σειρά αρχαιότητος.
          ε.-      Ο τύπος του καταλύμματος στους ανώτερους και κατώτερους Αξ/κούς (οικήματος ή ξενοδοχείου) θα γίνεται με βάση την αρχαιότητα και τα δικαιούμενα βαθμολογίας μέλη.

          5.       ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ.

          Κάθε δικαιούμενος υποβολής αιτήσεως παραθερισμού, θα προσδιορίζει πρώτη και δεύτερη προτίμηση και το σύστημα της μηχανοργάνωσης θα τον κατατάσσει ανάλογα με τα μόριά του και σε σχέση και με τους υπολοίπους που έχουν υποβάλει αίτηση για αυτές τις δύο περιόδους. Σε περίπτωση μη εξυπηρετήσεως κατά την πρώτη ή δεύτερη προτίμησή του, αναγράφεται ως αναπληρωματικός σε όποια από τις δύο προτιμήσεις του κατέχει καλύτερη σειρά, ως αναπληρωματικός ή έχει περισσότερες πιθανότητες παραθερισμού.

          6.       ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)

          α.-     Η βαθμολογία (μοριοδότηση) των αιτήσεων γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια για τους αποστράτους και τις χήρες:

          (1).-   Αποστρατευτικός βαθμός (όχι συνταξιοδοτικός).
          (2).-   Προσωπική και οικογενειακή κατάσταση.
          (3).-   Έτη παραθερισμού τελευταίας πενταετίας.
          (4).-   Έτη εν αποστρατεία.
          (5).-   Έτη μη παραθερισμού

          β.-     Αποστρατευτικός βαθμός (όχι συνταξιοδοτικός)

                      Αντιναύαρχος                     μόρια          130

                      Υποναύαρχος                    μόρια          120

                      Αρχιπλοίαρχος                  μόρια          110

                      Πλοίαρχος                          μόρια          100

                      Αντιπλοίαρχος                    μόρια          90

                      Πλωτάρχης                         μόρια          85

                      Υποπλοίαρχος                   μόρια          80

                      Ανθυποπλοίαρχος             μόρια          75

                      Σημαιοφόρος                     μόρια          70

                      Ανθυπασπιστής                 μόρια          65

                   γ.-      Προσωπική και οικογενειακή κατάσταση.

          (1).    Οι έγγαμοι λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια
          (2).    Οι εν χηρεία λόγω θανάτου συζύγου λαμβάνουν 50 μόρια
          (3).    Καθορίζονται 30 μόρια για το πρώτο παιδί, 40 για το δεύτερο, 50 για το τρίτο (άγαμα ή μη εργαζόμενα  μέχρι 25 ετών και μόνο εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη), ενώ από το τέταρτο και για κάθε επί πλέον παιδί, προστίθενται 60 μόρια. Για τα άνω των 18 ετών απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1.
         (4).    Για λόγους υγείας των ιδίων των δικαιούχων 30 μόρια επί πλέον, κατόπιν γνωμάτευσης εντός του τρέχοντος έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο θεωρημένης από τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου, στην οποία να αναγράφεται ότι συνιστάται λουτροθεραπεία για την βελτίωση της υγείας του.

                   δ.-      Έτη παραθερισμού τελευταίας πενταετίας.

          (1).    Για κάθε έτος παραθερισμού τελευταίας πενταετίας αφαιρούνται 10 μόρια

          ε.-      Έτη εν αποστρατεία.

          (1).    Για κάθε έτος από την αποστρατεία λαμβάνονται 2 μόρια
          (2).    Οι χήρες λαμβάνουν 2 μόρια για κάθε έτος χηρείας.     

           στ.-    Έτη μη παραθερισμού

          (1).    Για κάθε έτος μη παραθερισμού αφαιρούνται από 0 έως -70 μόρια.
          (2).    Τα έτη μη παραθερισμού μετρώνται από την αποστρατεία ή από το τελευταίο έτος παραθερισμού. Σε αυτά δεν προσμετρώνται παραθερισμοί σε παραθεριστικά κέντρα του Π.Ν. τις δευτερεύουσες περιόδους.
          (3).    Ο μέγιστος χρόνος μη παραθερισμού είναι τα 7 έτη, που στατιστικά είναι ο μέσος όρος της συχνότητας παραθερισμού των αποστράτων.
          (4).   (I).     Όποιος έχει να παραθερίσει 8 ή περισσότερα έτη λαμβάνει μόρια (0).
                   (II).    Όποιος παραθέρισε το προηγούμενο έτος λαμβάνει -70 μόρια.
                  (III).    Όποιος παραθέρισε δύο χρόνια πριν λαμβάνει μόρια -60.
                  (IV).   Συνεχίζεται για κάθε έτος μη παραθερισμού αφαιρούμενων 10 μορίων μέχρι του 8ου έτους όπου λαμβάνει μηδέν (0) μόρια.

 

                                                                              Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΑΑΝ

                                                                      Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ

 

α/α
Τροποποίησης

Αριθμός και Ημερομηνία
Τροποποίησης

Ημερομηνία
Καταχώρησης

Τροποποίησης

Καταχώρησε την τροποποίηση

Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Μονογραφή

Αρχικό

16-2-2012

16-2-2012

Περιέχονται στο παρόν

Διόρθωση 1

7-2-2013

1-3-2013

Περιέχονται στο παρόν

Διόρθωση 2

13-2-2014

13-2-2014

Περιέχονται στο παρόν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες:

          1.       Οι μεταβολές στον παρόντα Κανονισμό επιφέρονται μόνο κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ
          2.       Στον παραπάνω πίνακα καταχωρείται κάθε σχετική απόφαση για να επιβεβαιώνεται η εγγραφή της τροποποίησης.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ………………………

1. Ο/Η Υπογεγραμμένος/η ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(Βαθμός – Ονοματεπώνυμο, Δ/νση Κατοικίας – Τηλέφωνο-FAX-email)

Αφού έλαβα υπόψη μου τον Κανονισμό Παραθερισμού της ΕΑΑΝ

Δηλώνω υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου ‘‘περί ψευδούς δηλώσεως’’ ότι:

α.- Έλαβα ταυτότητα της ΕΑΑΝ την ……………… με αριθ. …………………..

β.- Επιθυμώ να παραθερίσω στο ……………………………..κατά σειρά προτιμήσεως στις παρακάτω κύριες περιόδους:

1η προτίμηση ………..…… περίοδος                2η προτίμηση …………….. περίοδος

γ.- Επιθυμώ να παραθερίσω κατά σειρά προτιμήσεως στις παρακάτω δευτερεύουσες περιόδους των παραθεριστικών κέντρων του ΠΝ , χωρίς να επηρεάζεται ο παραθερισμός μου στις κύριες περιόδους :

1η προτίμηση..................περίοδος               2η προτίμηση .................περίοδος

2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΙ

α – Εξυπηρετήθηκα σε κύρια περίοδο στο ΘΑΝ  για τελευταία φορά το έτος …………………. και σε ΙΔ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ/ ΠΑΝΣΙΟΝ/ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ σε κύρια ή δευτερεύουσα περίοδο το έτος ………………...…

β – Κατά την τελευταία πενταετία εξυπηρετήθηκα:

Έτος Περίοδος Διάρκεια Παραθερισμού

(1).-………………………………………………………………………                 …………….

(2).- ……………………………………………………………………                    …………….

(3).- ………………………………………………………………………                …………….

(4).- ……………………………………………………………………                    …………….

(5).-.............................................................................................                    ....................

γ.- Αποστρατευτικός βαθμός (όχι συνταξιοδοτικός) ………………………………………

δ.- Έτη από αποστρατεία …………………………………………….

ε.- Οικογενειακή κατάσταση

(1).-Έγγαμος                                 .....................

(2).-Χήρος εκ θανάτου συζύγου    .......................

(3).-Βαθμολογούμενα τέκνα         .........................

στ.- Δικαιούμενα παραθερισμού μέλη της οικογενείας μου:

Όνομα Βαθμός Συγγενείας Έτος Γεν. Τέκνων

α.- …………………………………………………………………………………………

β.- …………………………………………………………………………………………

γ.- …………………………………………………………………………………………

δ.- …………………………………………………………………………………………

ε.- ………………………………………………………………………                   ……….…

                                                                                                 Σύνολο                       ………….

3. ΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α.- Μέλη της οικογενείας μου τα οποία επιθυμώ να φιλοξενήσω, εφόσον το δωμάτιο/οίκημα είναι αναλόγου χωρητικότητας:

Ονοματεπώνυμο Υφιστάμενη Σχέση

(1).-……………………………………………………………………………………

(2).-……………………………………………………………..……………………

(3).-……………………………………………………………..…………………….

4.-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α.- Επίσης δηλώνω ότι, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν θα χρησιμοποιήσω το οίκημα ή το δωμάτιο που θα διατεθεί, θα ενημερώσω την ΕΑΑΝ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου.

β.- Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς πίνακες παραθερισμού ή στον πίνακα  Δ [ εξυπηρετηθέντες κατά το τρίτο προηγούμενο έτος (ΕΚΤΕ) τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της περιόδου παραθερισμού, εφόσον επιθυμώ να παραθερίσω εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσω στο γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Εάν δεν το δηλώσω, τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμώ παραθερισμό.

γ.- Όσοι επιθυμούν να παραθερίσουν σε συγκεκριμένη περίοδο, να δηλώσουν μία προτίμηση.

δ.- Όσοι έχουν παιδιά από 18 έως 25 ετών και σπουδάζουν μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση παραθερισμού, να καταθέτουν και Βεβαιωτικό Σπουδών.

5.-        Με την κατάθεση της δήλωσης μου παραθερισμού έλεγξα την μοριοδότηση μου και την βρίσκω σωστή ή επιφυλλάσσομαι για επισήμανση λαθών με τα κατάλληλα δικαιολογητικά εντός 7 ημερών.

 

Αθήνα …………………………………………………………..

……..  Δηλ………………………………………………………………….

 

Υπογραφή……………………………………………………………………..

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ:

α.- Απόστρατοι Αξιωματικοί ΠΝ

β.- Χήρες Αποστράτων Αξιωματικών ΠΝ

γ.- Κηδεμόνες ανηλίκων, ορφανών, Αξ/κών Π.Ν. (κάτω των 18 ετών).

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8 του κυρίου σώματος του παρόντος κανονισμού.

3. ΑΤΟΜΑ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΟΥΝ:

α. - Δικαιούμενα παραθερισμού (μετά βαθμολογίας):

(1).-     Σύζυγος.

(2)-      Τέκνα όπως στην παράγραφο 6γ(3) του παρόντος Παραρτήματος.

β. - Λοιπά μέλη (άνευ βαθμολογίας), όπως καθορίζονται εκάστοτε από το ΓΕΝ. Σήμερα ισχύουν:

(1).-     Ενήλικα άγαμα τέκνα (άνω των 18 ετών), όπως καθορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα ΚΟΛ/ΘΑΝ.

(2).-     Γονείς.

(3).-     Γονείς συζύγου.

(4).-     Άγαμες αδελφές, όπως καθορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα ΚΟΛ/ΘΑΝ.

(5).-     Υπηρετικό προσωπικό, μέχρις ενός (1) ατόμου.

4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ:

α.- Οι πίνακες των δικαιουμένων παραθερισμού καθορίζονται με βάση την λαμβανομένη βαθμολογία.

β.- Τα άτομα που δύνανται να παραθερίσουν ως ανωτέρω παράγραφος 3 διαχωρίζονται σε:

(1).-     Τα δικαιούμενα και βαθμολογούμενα.

(2).-     Λοιπά μέλη άνευ βαθμολογίας.

γ.- Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει αυτός που έχει να παραθερίσει περισσότερα χρόνια. Σε περίπτωση ιδίων ετών από προηγούμενο παραθερισμό, λαμβάνονται κατά σειρά τα έτη αποστρατείας και η ηλικία προς όφελος του παλαιοτέρου Απόστρατου και του μεγαλύτερου σε ηλικία.

δ.- Ο τύπος του διατιθέμενου οικήματος (όχι ξενοδοχείου) στους ανώτατους Αξ/κους, καθορίζεται με βάση τη σειρά αρχαιότητος.

ε.- Ο τύπος του καταλύματος στους ανώτερους και κατώτερους Αξ/κούς (οικήματος ή ξενοδοχείου) θα γίνεται με βάση την αρχαιότητα και τα δικαιούμενα βαθμολογίας Μέλη.

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ.

Κάθε δικαιούμενος υποβολής αιτήσεως παραθερισμού, θα προσδιορίζει πρώτη και δεύτερη προτίμηση και το σύστημα της μηχανοργάνωσης θα τον κατατάσσει ανάλογα με τα μόριά του και σε σχέση και με τους υπολοίπους που έχουν υποβάλει αίτηση για αυτές τις δύο περιόδους. Σε περίπτωση μη εξυπηρετήσεως κατά την πρώτη ή δεύτερη προτίμησή του, αναγράφεται ως αναπληρωματικός σε όποια από τις δύο προτιμήσεις του κατέχει καλύτερη σειρά, ως αναπληρωματικός ή έχει περισσότερες πιθανότητες παραθερισμού.

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)

α.- Η βαθμολογία (μοριοδότηση) των αιτήσεων γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια για τους Απόστρατους και τις χήρες:

(1).-     Αποστρατευτικός βαθμός (όχι συνταξιοδοτικός).

(2).-     Προσωπική και οικογενειακή κατάσταση.

(3).-     Έτη παραθερισμού τελευταίας πενταετίας.

(4).-     Έτη εν αποστρατεία.

(5).-     Έτη μη παραθερισμού


β.- Αποστρατευτικός βαθμός (όχι συνταξιοδοτικός)

Αντιναύαρχος                                    μόρια   130

Υποναύαρχος                                   μόρια   120

Αρχιπλοίαρχος                                 μόρια   110

Πλοίαρχος                                         μόρια   100

Αντιπλοίαρχος                                  μόρια     90

Πλωτάρχης                                       μόρια     85

Υποπλοίαρχος                                 μόρια     80

Ανθυποπλοίαρχος                           μόρια     75

Σημαιοφόρος                                   μόρια     70

Ανθυπασπιστής                               μόρια     65

γ.- Προσωπική και οικογενειακή κατάσταση.

(1).      Οι έγγαμοι λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια
(2).      Οι εν χηρεία λόγω θανάτου συζύγου λαμβάνουν 50 μόρια
(3).      Καθορίζονται 30 μόρια για το πρώτο παιδί, 40 για το δεύτερο, 50 για το τρίτο (άγαμα σπουδάζοντα)  μέχρι 25 ετών και μόνο εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη), ενώ από το τέταρτο και για κάθε επί πλέον παιδί, προστίθενται 60 μόρια.
(4).      Για λόγους υγείας των ιδίων των δικαιούχων 30 μόρια επί πλέον, κατόπιν γνωμάτευσης εντός του τρέχοντος έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο θεωρημένης από τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου, στην οποία να αναγράφεται οτι συνιστάται λουτροθεραπεία για την βελτίωση της υγείας του.

δ.- Έτη παραθερισμού τελευταίας πενταετίας.

(1).      Για κάθε έτος παραθερισμού τελευταίας πενταετίας αφαιρούνται 10 μόρια

ε.- Έτη εν αποστρατεία.

(1).      Για κάθε έτος από την αποστρατεία λαμβάνονται 2 μόρια
(2).      Οι χήρες λαμβάνουν 2 μόρια για κάθε έτος χηρείας.
στ.-      Έτη μη παραθερισμού

(1).      Για κάθε έτος μη παραθερισμού λαμβάνονται 10 μόρια.
(2).      Τα έτη μη παραθερισμού μετρώνται από την αποστρατεία ή από το τελευταίο έτος παραθερισμού. Σε αυτά δεν προσμετρούνται παραθερισμοί σε παραθεριστικά κέντρα του Π.Ν. τις δευτερεύουσες περιόδους.
(3).      Ο μέγιστος χρόνος μη παραθερισμού είναι τα 7 έτη, που στατιστικά είναι ο μέσος όρος της συχνότητας παραθερισμού των Αποστράτων.** Δείτε το ΦΕΚ 1139 //3.6.2011 (άρθρο 6) σχετικά με τη μοριοδότηση

Go to top