• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

     Στη συνέχεια της ανακοινώσεως (όπως παρακάτω) για τη μεταφορά της οδοντιατρικής περίθαλψης των Αποστράτων, από το ΝΝΑ στο ΜΤΝ, σας γνωρίζεται, ότι μεταφέρεται, εκ νέου, από το ΜΤΝ στην Πανεπιστημίου 69 στον 3ο & 4ο όροφο.
     Ολοκλήρωση εργασιών μεταφοράς και λειτουργίας τηλεφωνικής σύνδεσης θα γνωσθούν με νεώτερο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ από 31-5-2011 (3988)

''Σας γνωρίζεται, ότι το ΓΕΝ μας ενημέρωσε (ΓΕΝ/ΔΥΓ Φ. 701/19/11//5-4-11) για την διαδικασία οδοντιατρικής περίθαλψης των Μελών μας, ως ακολούθως:

<<1.            Κατόπιν διεξοδικής μελέτης του φάσματος της οδοντιατρικής περίθαλψης στο ΠΝ, το ΓΈΝ αποφάσισε να μεταφερθεί η οδοντιατρική περίθαλψη των αποστράτων στρατιωτικών ΠΝ και ΛΣ στο οδοντιατρείο του ΜΤΝ από 15 Απριλίου 2011. Σημειώνεται ότι το ΜΤΝ έχει την απαραίτητη υποδομή και στελέχωση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους μετόχους του.
2.            Οι λόγοι που επέβαλαν την κίνηση αυτή είναι:
α. Οι μειωμένες πιστώσεις του ΠΥ του ΓΕΝ για την χρηματοδότηση της λειτουργίας του οδοντιατρείου του ΝΝΑ.
β. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της μεγάλης λίστας αναμονής για την οδοντιατρική περίθαλψη του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού ΠΝ και ΛΣ.
γ. Η ανάγκη αύξησης της παρεχόμενης οδοντιατρικής περίθαλψης στα μέλη οικογενειών του στρατιωτικού προσωπικού που είναι ασφαλισμένα στο ΓΕΝ, ώστε να μειωθούν οι δαπάνες νοσηλίων οδοντιατρικής περίθαλψης στον ιδιωτικό φορέα.
δ. Η ευκολότερη πρόσβαση από μετρό στο κτίριο ΜΤΝ-οδοντιατρείο.
3.            Τυχόν εν εξελίξει θεραπείες σε απόστρατους στο οδοντιατρείο του ΝΝΑ εφόσον απαιτείται μπορούν να ολοκληρωθούν και πέραν της παραπάνω ημερομηνίας.>>''

**  Όπως διευκρινίσθηκε από ΓΕΝ, οι απόστρατοι μπορούν να μεταβαίνουν στο οδοντιατρείο του ΝΝΑ, για επείγοντα περιστατικά.

Go to top