• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

1. Σας γνωρίζεται (ως σήμα ΝΣ 011242 Δεκ 11), ότι στο ΝΝΣ λειτουργούν ιατρεία Παθολόγου/Διαβητολόγου (επαναλητουργεί από 4-7-13, ως σήμα ΝΣ 091054 Ιουλ 13), Δερματολόγου, Ωτορυνολαρυγγολόγου, Καρδιολόγου, Νευρολόγου, Γαστρεντερολόγου και Οφθαλμιάτρου, καθώς επίσης και Ακτινολογικό/Μικροβιολογικό εργαστήριο και Φαρμακείο στα πρότυπα λειτουργίας των στρατιωτικών Φαρμακείων και με τους ίδιους δικαιούχους, όπως στα φαρμακεία των ΝΙΜΙΤΣ & ΝΝΑ).
2. Αναλυτικότερα, προς ενημέρωση των δικαιούχων, οι δυνατότητες περίθαλψης ανά Ιατρικό τμήμα είναι οι ακόλουθες:

 

α. Στο Ακτινολογικό Εργαστήριο πραγματοποιούνται:
1. Ψηφιακές Ακτινογραφίες
2. Υπερηχογραφήματα άνω & κάτω κοιλίας/θυροειδούς
3. 'Τρίπλεξ' Αγγείων ΑΚΥΡΟ
β. Στό Μικροβιολογικό εργαστήριο, γίνονται όλες οι βασικές Αιματολογικές και Βιοχημικές εξετάσεις, καθώς και Αιμοληψίες για όλες τις εξετάσεις που δεν πραγματοποιούνται στο ΝΝΣ για τις οποίες, οι οροί αίματος των ασθενών αποστέλλονται στο ΝΝΑ και τα αποτελέσματα δίνονται από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΝΝΣ εντός τριών εργασίμων ημερών.
γ. Στο Διαβητολογικό
Ιατρείο γίνεται παρακολούθηση ατόμων με Διαβήτη τύπου 1, τύπου 2, Διαβήτη Κύησης και επιπλέον:
        1. Αντιμετώπιση ατόμων με Διαβητικό πόδι σε συνεργασία με αντίστοιχες Ιατρικές Ειδικότητες.
        2. Ψηφιακή καταγραφή των μετρήσεων Σακχάρου.
        3. Μέτρηση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης και Μικροαλβουμίνης Ούρων.
        4. Μελέτη συμμετρικής περιφερικής Διαβητικής Νευροπάθειας.
        5. Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης των ατόμων με Διαβήτη που υπηρετούν σε πλοία, σε αποστολή, μακράν ΝΣ.
        6. Εφαρμογή αντλιών Ινσουλίνης, καθώς και συσκευών 24ωρης καταγραφής Σακχάρου. ΑΚΥΡΟ
    δ. Στό Δερματολογικό εξωτερικό Ιατρείο, εκτός από Γενικό Ιατρείο και Ιατρείο Παιδοδερματολογίας, πραγματοποιούνται:
        1. Διενέργεια Βιοψιών & Μικροεπεμβάσεων
        2. Τμήμα Κρυοχειρουργικής
        3. Τμήμα Ηλεκτροχειρουργικής
        4. Δερματοογκολογικό
        5. Ιατρείο Ψωρίασης
        6. Μυκητολογικό Ιατρείο
        7. Ιατρείο Σπίλων/Χαρτογράφησης
        8. Ιατρείο Παθήσεων τριχών/ονύχων
    ε. Ωτορυνολαρυγγολογικό Ιατρείο. Επιπλέον της δυνατότητας της βασικής κλινικής εξέτασης, πραγματοποιείται:
        1. Ωτομικροσκόπιση (Ωτοσκόπιση με χρήση χειρουργικούμικροσκοπίου)
        2. Έμμεση Λαρυγγοσκόπιση
        3. Τυμπανομετρία
        4. Ακουστικά αντανακλαστικά
        5. Τονικό Ακουόγραμμα
        6. Δοκιμασσία πρόκλησης Ιλίγγου/Θέσης
        7. Όσον αφορά εξειδικευμένες θεραπευτικές πράξεις, ενδεικτικά αναφέρεται η χειρουργική αφαίρεση μορφωμάτων και βλαβών από την περιοχή κεφαλής και τραχήλου με τη βοήθεια διαθερμίας, όπως και θεραπευτικοί χειρισμοί επανατοποθέτησης της Ωτοκονίας του Λαβυρίνθου σε καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσης.
    στ. Στο εξωτερικό Χειρουργικό γίνονται Γενικές Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις.
    ζ. Στο Καρδιολογικό Ιατρείο: Κλινική εξέταση και Ηλεκτροκαρδιογράφημα, ενώ έχει προγραμματιστεί και η εκτέλεση διαθωρακικών Υπερηχοκαρδιογραφημάτων κατά τους προσεχείς μήνες.
    η. Στο Νευρολογικό Ιατρείο: Γίνεται βασική κλινική Νευρολογική εξέταση και εξειδικευμένο Ιατρείο Κεφαλαλγίας.
    θ. Στο Γαστρεντερολογικό Ιατρείο: Επιπλέον της κλινικής εκτίμησης των ασθενών με νόσημα του Γαστρεντερικού, γίνεται ανίχνευση του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού με αιματολογική μέθοδο. ΑΚΥΡΟ
    ι. Στο Οφθαλμολογικό Ιατρείο πραγματοποιούνται:
        1. Διαθλαστικός έλεγχος
        2. Βυθοσκόπιση
        3. Τονομέτρηση
        4. Έλεγχος προβλημάτων επιφάνειας.
        5. Εξέταση Φλεγμονοδών Παθήσεων Κόγχου
    ια. Ορθοπεδικό Ιατρείο: Έλεγχος/Αξιολόγηση ορθοπεδικών περιστατικών.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΝΝΣ
       

α. Εξωτερικό Καρδιολογικό Ιατρείο (210 4649609), δύο φορές εβδομαδιαίως (Τρίτη, Πέμπτη), Πλωτάρχης (ΥΙ) Κομπορόζος ΠΝ.

β. Εξωτερικό Ορθοπεδικό Ιατρείο (210 4649609), μία φορά εβδομαδιαίως (Τετάρτη),  Πλωτάρχης (ΥΙ) Κοντολάτης ΠΝ.

γ. Εξωτερικό Οδοντιατρικό Ιατρείο (210 4649604), τέσσερεις φορές εβδομαδιαίως, (Τρίτη, Πέμπτη), Πλωτάρχης (ΥΟ) Ταπίνης ΠΝ & (Δευτέρα, Τετάρτη) Ανθυποπλοίαρχος (ΥΙ) Α. Μακρής ΠΝ

 δ. Εξωτερικό Παθολογικό Ιατρείο (210 4649604), τρεις φορές εβδομαδιαίως (Παρασκευή), Πλωτάρχης (ΥΙ) Ι. Ντούπης ΠΝ, (Δευτέρα, Πέμπτη), Πλωτάρχης (ΥΙ) Καλφούντζος.

ε. Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο (210 4649798), δύο φορές εβδομαδιαίως (Δευτέρα, Πέμπτη), Πλωτάρχης (ΥΙ) Ι. Ντούπης ΠΝ

στ. Εξωτερικό Αγγειοχειρουργικό Ιατρείο (210 4649622), μία φορά το μήνα (κατόπιν ραντεβού),  Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Α. Ψηφής ΠΝ.

ζ. Εξωτερικό Ωτορινολαρυγγολογικό Ιατρείο (210 4649622), δύο φορές το μήνα (κατόπιν ραντεβού), Υποπλοίαρχος (ΥΙ) Κυριαζής ΠΝ.

η. Εξωτερικό Οφθαλμολογικό Ιατρείο (210 4649608), μία φορά εβδομαδιαίως (Τετάρτη), Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Τριαντάφυλλλος ΠΝ.

θ. Εξωτερικό Γρ. Ψυχιατρικής Υγιεινής (210 4649424), (Δευτέρα), Σημαιοφόρος (Ψ) Ν. Καλλιώρα, (Τετάρτη), Σημαιοφόρος (Ψ), Ε Συναδινάκης ΠΝ, (Πέμπτη), Ανθυποπλοίαρχος (Ψ) Α. Παπαδοπούλου ΠΝ, (Παρασκευή) Σημαιοφόρος (Ψ) Ι. Ξίγκη ΠΝ.

ι. Εξωτερικό Δερματολογικό Ιατρείο (210 4649623), μία φορά εβδομαδιαίως (Τετάρτη), Υποπλοίαρχος (ΥΙ) Στάμου ΠΝ.

ια. Εξωτερικό Ουρολογικό Ιατρείο (210 4649604), δύο φορές εβδομαδιαίως (Δευτέρα & Τρίτη), Πλωτάρχης (ΥΙ) Γαλανάκης ΠΝ.

ιβ. Εξωτερικό Ψυχιατρικό Ιατρείο (210 4649648), δύο φορές εβδομαδιαίως (Τρίτη & Παρασκευή), Υποπλοίαρχος (ΥΙ) Δώδος ΠΝ.

ιγ.  Εξωτερικό Ενδοκρινολογικό Ιατρείο, δύο φορές το μήνα (κατόπιν ραντεβού), Πλωτάρχης (ΥΙ) Γ. Κανάκης ΠΝ

ιδ.  Εξωτερικό Μικροβιολογικό Ιατρείο (210 4649620), καθημερινώς Πλωτάρχης (ΥΙ) Ι. Καπέλος ΠΝ.

ιε. Εξωτερικό Ακτινολογικό Ιατρείο (210 4649156), // καθημερινώς / Τμήμα Υπερήχων (Δευτέρα, Τρίτη & Παρασκευή) Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Ζ. Καλιότσου ΠΝ.

ιστ. Εξωτερικό Ιατρείο Εργασίας, τρεις φορές εβδομαδιαίως (Δευτέρα, Τρίτη & Παρασκευή), Υποπλοίαρχος (ΥΙ) Αλεξίου ΠΝ

ιζ. Εξωτερικό Ιατρείο Πλαστική Χειρουργική, δύο φορές εβδομαδιαίως (Δευτέρα, Πέμπτη), Πλωτάρχης (ΥΙ) Ταμπαρόπουλος ΠΝ.

ιη. Εξωτερικό Αλεργιολογικό Ιατρείο, μια φορά το μήνα (κατόπιν ραντεβού), Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Φ. Ψαρρός ΠΝ.

ιθ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (210 4649157), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. // Θα παραμείνει κλειστό από 13 έως και 17 Ιουλίου '15

κ. Θεώρηση ΒΥΠ καθημερινώς

2. Προγραμματισμός ραντεβού, καθημερινά από 08:00 έως 13:00, στο τηλέφωνο: (210 4649424).

*** Τελευταία ενημέρωση από ΝΣ: 30-10-2014

Go to top