• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

     Την 27 Νοεμβρίου εγκαινιάστηκαν και ξεκίνησαν επίσημα την λειτουργία τους το Διακλαδικό Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (414 ΣΝΕΝ) στην Πεντέλη.

Go to top