• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

     Σας γνωρίζεται (ως σήμα ΝΝΑ 280642 ΣΕΠ 12) ότι δαπάνες ιατρικών πράξεων / εξετάσεων που δεν περιλαμβάνονται στις παροχές του ΕΟΠΥΥ, εφόσον απαιτούνται από τον θεράποντα γιατρό, θα επισημαίνονται στον ασθενή από τον ιατρό και θα εξοφλούνται από τους ίδιους τους δικαιούχους ‘τοις μετρητοίς’, προ της εκτελέσεώς των στο ΝΝΑ και ΝΝΣ.

Go to top