• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

                                                                                                                                        Αθήνα 22/6/2012

    Με την παρούσα ανακοίνωση, ενημερώνουμε τα Μέλη μας, ότι συνιστάται / ενδείκνυται όπως συνάδελφοι που επιθυμούν διάθεση οιουδήποτε χρηματικού ποσού και για οποιονδήποτε σκοπόν αλληλεγγύης, ως η μνήμη εκλιπόντων συναδέλφων κλπ., να προτιμούν την Πρόνοια ΕΑΑΝ, καταθέτοντας στο λογαριασμό της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδας 080/964918-27 στα ονόματα :Τσαπράζης Ν. - Παπαζαφείρης Δ. , μελών ΔΣ/ΕΑΑΝ.
     Τα ανωτέρω χρήματα χορηγούνται μετά από απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ στους αναξιοπαθούντες συναδέλφους, με απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ και βάσει θεσπισθέντων κριτηρίων.

                                                                                Από το ΔΣ/ΕΑΑΝ

Go to top