• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

     Μετά από σχετικό αίτημα της ΕΑΑΝ προς το ΓΕΝ, για την ισχύουσα πολιτική παροχής νοσηλείας στα Άγαμα και Ανασφάλιστα Τέκνα των Αποστράτων, σας γνωστοποιούμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), όπως μας τη διαβίβασε το ΓΕΝ (ΓΕΝ/ΔΥΓ Φ. 758/25/11//14-10-2011), στην οποία δεν περιλαμβάνεται δικαίωμα παροχής δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
     Κατόπιν τούτου το ΓΕΝ/ΔΥΓ (ως Έγγραφο ΓΕΝ/ΔΥΓ Φ. 758/28/11//29-11-2011), μας γνωστοποίησε ότι εξέφρασε προς ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ την άποψη ότι το ως άνω δικαίωμα θα πρέπει να επεκταθεί και στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ, επισημαίνοντας ότι τα Ναυτικά Νοσοκομεία θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα νοσηλείας της ως άνω κατηγορίας καθ' όσον οι ασφαλισμένοι του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ ανήκουν στην βάση δικαιούχων αυτών.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ 2035 από 21-9-2009, που περιλαμβάνει την δωρεάν νοσηλεία αγάμων & ανασφάλιστων τέκνων των 'εν ενεργεία' και 'εν αποστρατεία' στρατιωτικών, στα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Go to top