• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

     Σας γνωρίζεται ότι στο Βιοπαθολογικό εργαστήριο του ΝΝΣ, θα γίνονται (ως σήμα ΓΕΝ 141143 Ιαν. 11) αιμοληψίες στο 'εν ενεργεία' στρατιωτικό προσωπικό και λοιπούς δικαιούχους, που είναι κάτοχοι βιβλιαρίων περίθαλψης ΓΕΝ & Δημοσίου (ΟΠΑΔ), για όλες τις εξετάσεις που γίνονταν μόνο στο αντίστοιχο εργαστήριο του ΝΝΑ.

Go to top