• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

     Για την εφαρμογή του άρθρου 1 της σχετικής ΚΥΑ (Φ. 700/ΑΔ218421/Σ. 560 (ΦΕΚ 1357 Τ.Β71-9-2010)), σχετικά με το δικαίωμα νοσηλείας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων διευκρινίζονται τα ακόλουθα :
     α. Οι εν ενεργεία και οι συνταξιούχοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν δικαίωμα εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο Νοσοκομείο του Κλάδου των ΕΔ που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως ακολούθως:
        (1) στο 401 ΓΣΝΑ και στο ΝΙΜΤΣ οι πολιτικοί Υπάλληλοι του ΓΕΣ
        (2) στο Ν ΝΑ οι Πολιτικοί Υπάλληλοι του ΓΕΝ
        (3) στο 251 ΓΝΑ οι Πολιτικοί Υπάλληλοι του ΓΕΑ.
     β. Οι ως άνω δικαιούχοι υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ και τα μέλη των οικογενειών τους, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει Στρατιωτικό Νοσοκομείο του αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου που προέρχονται, να εξυπηρετούνται σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία άλλου Επιτελείου και σε κάθε περίπτωση, όταν κρίνεται αναγκαίο σε όλα τα Νοσοκομεία του ΥΠΕΘΑ.
     γ. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ταυτοποίησης των μελών των πολιτικών υπαλλήλων, οι αρμόδιες Διευθύνσεις να προβούν στην έκδοση κάρτας των , νέων μελών των δικαιούχων.
     δ. Το εν ενεργεία και εν αποστρατεία ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν δικαίωμα εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης ανά Σώμα ως εξής:
        (1) της ΕΛΑΣ στο 401 ΓΣΝΑ
        (2) του ΑΣ στο Ν ΝΑ
        (3) του ΠΣ στο 251 ΓΝΑ.
     ε. Η διαδικασία ταυτοποίησης των μελών των δικαιούχων των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως αναγράφονται στην ΚΥΑ και στην υπόψη απόφαση, θα γίνει με ευθύνη των Υπηρεσιών τους και σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
2. Ως πολιτικοί υπάλληλοι νοούνται οι εργαζόμενοι στις Ενοπλες Δυνάμεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τις ανάλογες ρυθμίσεις του μηχανογραφικού συστήματος «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» για την υποδοχή των παραπάνω κατηγοριών δικαιούχων.
Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ για το σύνολο των δικαιούχων και των μελών τους.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ     
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

Go to top