• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

                                                                                                                      Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Κύριον Ευάγγελο Βενιζέλο

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
     Με αφορμή την πρόσφατη (4-1-2010) δημόσια ανακοίνωση σας ότι στο εξής στα στρατιωτικά νοσοκομεία (Σ.Ν.) θα νοσηλεύονται ασφαλισμένοι και άλλων ταμείων επιπλέον των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ, που ήδη νοσηλεύονται σ' αυτά υπό προϋποθέσεις, θα επιθυμούσαμε με την παρούσα να σας εκθέσουμε ορισμένες μας απόψεις και επισημάνσεις σχετική με το θέμα.
     Εν πρώτοις, η Ελληνική Πολιτεία για μία σειρά ευλόγων απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων προέκρινε ότι χρειάζεται Σ.Ν. ποιότητος για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων της (Ε.Δ.), όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες, που διαθέτουν αξιόλογες Ε.Δ.
     Ως εκ τούτου η υγειονομική περίθαλψη στις Ε.Δ. οικοδομήθηκε επί σειρά ετών επιμελώς με συνεχή φροντίδα και μόχθο, διότι έτσι έπρεπε, μέσω των στρατιωτικών νοσοκομείων.
     Η κατάσταση αυτή της υγειονομικής περίθαλψης στις Ε.Δ., ανθρωπίνως, συνυπολογίζεται ως ένα βασικό στοιχείο στην επιλογή τους από τους νέους, οι οποίοι επιλέγουν το στρατιωτικό στάδιο εν επιγνώσει του ότι εισέρχονται σε ένα χώρο σκληρής δουλειάς και ουσιαστικής προσφοράς υπηρεσιών, με μικρές αν όχι τις μικρότερες αποδοχές στον κατάλογο των αποδοχών που παρέχει το Δημόσιο.
     Κατόπιν των προαναφερομένων νομίζουμε ότι εάν είναι επιθυμητό να συνεχίσουμε να διαθέτουμε Σ.Ν. ποιότητος, όπως τα οικοδόμησαν εκείνοι που ανεγνώρισαν την αναγκαιότητα τους, θα πρέπει για την οποιαδήποτε μεταβολή στην χρήση και την αποστολή τους να αξιολογούνται και να συνεκτιμώνται μετά προσοχής οι δυνατότητες βάσει της χωρητικότητας και του δυναμικού τους, όπως και η αρνητική επίδραση στην ποιότητα των προς το στρατιωτικό προσωπικό προσφερομένων από αυτά υπηρεσιών υγείας από ενδεχόμενη υπερφόρτωσή τους.
     Ενδεχόμενη υποβάθμιση των Σ.Ν. θα έχει αναμφισβήτητα αρνητική επίδραση στο ηθικό των Ε.Δ., το οποίο αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της μαχητικής ισχύος της χώρας.
     Θα πρέπει επίσης να μη μας διαφεύγει ότι τα Σ.Ν., όπως και όλες οι στρατιωτικές υπηρεσίες, οφείλουν να λειτουργούν από τον καιρό της ειρήνης με συνθήκες που να μπορούν να μεταπέσουν άμεσα σε κατάσταση στρατιωτικών επιχειρήσεων ή και εκτάκτου ανάγκης. Το τίμημα μιας κακώς εννοούμενης οικονομίας επ' αυτού, μπορεί να καθιστά άσκοπη αυτήν ταύτη την από τούδε ύπαρξή τους.
     Συναφώς και όσον αφορά το μεγάλο θέμα της βελτίωσης της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης προς τον ελληνικό λαό νομίζουμε ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί πάγιο διαχρονικό μέλημα της Πολιτείας, μέσω όμως της διαρκούς αναβαθμίσεως και της σωστής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με ότι αυτό επιτάσσει και πάντως όχι μέσω της υποβάθμισης της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης προς το προσωπικό των Ε.Δ. και των οικογενειών τους. Το τελευταίο φρονούμε ότι δεν εξυπηρετεί το μακροπρόθεσμο συμφέρον του Τόπου, από όποια σκοπιά και να το δει κανείς.
     "Αλλωστε από πρακτικής πλευράς δεν είναι δυνατόν να φαντάζεται κανείς ότι τα Σ.Ν. είναι εκείνα που θα ορθοποδήσουν το Ε.Σ.Υ.. Αναμφισβήτητα χρειάζεται κάτι άλλο πολύ περισσότερο από αυτό.
Ιδιαιτέρως τώρα για το Ν.Ν.Α., το οποίο αποτελεί ειδική περίπτωση Στρατιωτικού Νοσοκομείου, θα επιθυμούσαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
          α. Το αρχικό κτίριο (1955) κατασκευάστηκε με χρήματα των εν ενεργεία και αποστράτων στελεχών του Π.Ν.
          β. Το προσωπικό του Π.Ν. και οι απόστρατοι πέραν εκείνων που καταβάλλει από το μισθό και τη σύνταξη του για την υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου, πληρώνει στο ΜΤΝ. για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Π.Ν. επιπλέον χρήματα (π. χ. για το 2009 κατεβλήθησαν 3.084.663,00 €).
          γ. Από τα χρήματα αυτά πληρώνονται για το ΝΝΑ. η συντήρηση κτιρίων και μηχανημάτων και ο εξοπλισμός με νέα μηχανήματα.
          δ. Το ΝΝΑ προσφέρει κοινωνικά μέσω της ανακουφίσεως του ΕΣΥ, δι αυτών που το χρησιμοποιούν ήδη από άλλα ταμεία ως και μέσω ορισμένων σημαντικών ειδικών υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες.
          ε. Το Νοσοκομείο διαθέτει 269 ενεργές κλίνες και με αυτές και τα εξωτερικά ιατρεία του εξυπηρετεί πλέον των 350.000 δικαιούχων, εκ των οποίων μεγάλος αριθμός εκτός Π.Ν., με αποτέλεσμα οι αντοχές του για εύρυθμη λειτουργία να ευρίσκονται στα όρια. Ανταποκρίνεται όμως στις απαιτήσεις χάριν της έντονης και διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλεται από το προσωπικό του και όλους όσους το φροντίζουν, θα είναι επομένως επικίνδυνο για την ομαλή λειτουργία του αλλά και άδικο για το προσωπικό του Π.Ν. να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιουμένων πέραν του ήδη πολύ μεγάλου υφισταμένου. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε εσκεμμένη υποβάθμισή του.

Κύριε Υπουργέ,
     Τελειώνοντας θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι οι Ε.Δ. της χώρας, σαρξ εκ της σαρκός του ελληνικού λαού, εκ των πραγμάτων απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα σε όλους τους τομείς περιλαμβανομένου βεβαίως και εκείνου της υγειονομικής περίθαλψης, αν θέλουμε, εμείς πιστεύουμε ότι επιβάλλεται, να λειτουργούν καλώς.

Μετά τιμής,
Νικόλαος Παππάς, Ναύαρχος ε.α., Επίτιμος Α/ΓΕΝ
Λεωνίδας Βασιλικόπουλος Ναύαρχος ε.α., Επίτιμος Α/ΓΈΝ
Ευάγγελος Λαγάρας Ναύαρχος ε.α., Επίτιμος Α/ΓΕΝ
Ιωάννης Στάγκας Ναύαρχος ε.α., Επίτιμος Α/ΓΕΝ
Ηρακλής Δρίκος Ναύαρχος ε.α., Επίτιμος Α/ΓΕΝ     
Λεωνίδας Παληογιώργος Ναύαρχος ε.α.. Επίτιμος Α/ΓΕΝ
Γεώργιος Ιωαννίδης Ναύαρχος ε.α„ Επίτιμος Α/ΓΕΝ
Δημήτριος Γούσης Ναύαρχος ε.α., Επίτιμος Α/ΓΕΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ;
Αναπληρωτή ΥΕΘΑ κ. Π. Μπεγλίτη
Α/ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Γ. Καραμαλίκη Π.Ν.

 

Go to top