• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Προς :  Τον Κο Πρόεδρο της ΕΑΑΝ

Κε Πρόεδρε,
     Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία στα μέλη της ΕΑΑΝ, σε ότι αφορά στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που οδηγεί ορισμένους αποστράτους σε φραστικές υπερβάσεις, απαξιωτικά σχόλια και ανακύκλωση λανθασμένων πληροφοριών και εκτιμήσεων, κυρίως μέσω του διαδικτύου.
Από το Π.Ν., όπως σας βεβαιώσαμε και στην επίσκεψή σας στο ΓΕΝ, επιθυμούμε να ενημερώσετε τα στελέχη σας για τα παρακάτω:
         α. Το ΝΝΑ συνεχίζει και θα συνεχίσει να περιθάλπει τους αποστράτους και τις οικογένειές τους.

         β. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά έργων για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και συγκεκριμένα:
            (1) Οργάνωση της ασφάλειας περιμετρικά και εσωτερικά, ώστε να καταγράφονται όλα τα εισερχόμενα πρόσωπα και οι λόγοι επίσκεψης.
            (2) Αναδιοργάνωση και αύξηση των δυνατοτήτων των επειγόντων περιστατικών με δραστική μείωση των χρόνων αναμονής και ποιοτική αναβάθμιση της πρωτογενούς φροντίδας.
            (3) Εγκατάσταση και λειτουργία νέας μονάδας επεμβατικού στεφανιογράφου.
            (4) Δημιουργία νέας Μ.Ε.Θ με ποιοτική και ποσοτική αναβάθμηση δυνατοτήτων.
            (5) Εξετάζεται η επέκταση των δυνατοτήτων της θωρακοχειρουργικής κλινικής.
            (6) Βρίσκεται στο στάδιο μελέτης η αναδιοργάνωση των εξωτερικών ιατρείων με σκοπό τα RV να μην ξεπερνούν σε αναμονή τις 15 ημέρες.
            (7) Βρίσκεται στο στάδιο της χρηματοδότησης η μελέτη ανακαίνισης της πτέρυγας 4Δ.
        γ. Υπάρχει ικανοποιητική διαθεσιμότητα κλινών και ως εκ τούτου δεν δημιουργείται ανησυχία στην υπηρεσία για οποιαδήποτε έλλειψή τους στο μέλλον.
        δ.  Τα χρέη του νοσοκομείου προς τις εταιρείες συνεξετάζονται με τα χρέη όλων των δημοσίων νοσοκομείων της χώρας. Μέχρι τότε οι ελλείψεις καλύπτονται με θυσίες και προτεραιοποίηση έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των ασθενών.
        ε. Οποιαδήποτε προβλήματα ή διαμαρτυρίες παρακαλούμε να καταγγέλλονται στο Διευθυντή του ΝΝΑ ή στον Υ/ΓΕΝ μέσω του αναρτημένου e-mail.
       στ. Οποιαδήποτε καταγγελία για μη νόμιμες συμπεριφορές ή απαιτήσεις παρακαλούμε να τις προβάλλετε επώνυμα και στο αναρτημένο e-mail του Υ/ΓΕΝ ή ταχυδρομικά στον Υ/ΓΕΝ με κοινοποίηση τον Κο  Α/ΓΕΝ.

                                  Μετά τιμής

             Υποναύαρχος Ν. Κρυονερίτης ΠΝ.
                             Υπαρχηγός ΓΕΝ

Go to top