• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Τα εξωτερικά ιατρεία του Ν.Ν.Α. θα λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες (16:00 - 19:00) ως ακολούθως:

Τμήμα Ημέρα Τηλ. Προσυνεννόησης
Νευρολογικό Πέμπτη 210 7261613, 614, 615
Καρδιολογικό Τρίτη 210 7261613, 614, 615
Παιδιατρικό Τρίτη, Πέμπτη 210 7211220 - 7261294
Οφθαλμολογικό Τρίτη 210 7261613, 614, 615
Δερματολογικό Τρίτη, Πέμπτη 210 7261613, 614, 615
Γυναικολογικό Δευτέρα, Πέμπτη 210 7261613, 614, 615
Οδοντιατρικό Τρίτη, Πέμπτη 210 7261613, 614, 615

Οι επισκέψεις θα προγραμματίζονται αποκλειστικά ύστερα από τηλεφωνική προσυνεννόηση με το αντίστοιχο τμήμα.
Εφαρμογή απογευματινής λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων Ν.Ν.Α. από Δευτέρας 11 Σεπτεμβρίου 2006.

Go to top