• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

*** Ενημερωθείτε για τις Λίστες Παραθερισμού, ανάλογα με την επιλογή σας, όπως παρακάτω:

Α. ΘΑΝ (Αγ.Μαρίνα) Ανωτάτων  // Διάθεση Λεωφορείων για Μεταφορά λουομένων προς & από το ΘΑΝ.

Β. ΘΑΝ (Αγ.Μαρίνα) Ανωτέρων

Γ. ΝΑΣΚΕ (Κέρκυρα)

Δ. Φάρος Αρκίτσας

Ε. ΚΕ ΠΟΡΟΣ

Στ. Ιδιωτικά Ξενοδοχεία

 Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για τον παραθερισμό σας, κάνοντας κλικ εδώ // Για να δείτε την αίτηση που είχατε υποβάλει, κάντε κλικ εδώ.

***  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ

 

 

Παραθερισμός 2015

Επιμέλεια: Υποναύαρχος εα Δ. Αποστολάκης ΠΝ, Υποναύαρχος εα Κ. Ξύτσας ΠΝ Πλοίαρχος (Ε) εα X. Αϊδίνης ΠΝ, Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

 Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από τους πίνα­κες παραθερισμού

 1. Στα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ

α. Από τον πίνακα παραθερισμού Α παραθερίζουν όσοι έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα του Η/Υ, ανάλογα με τα μόρια και τις θέσεις που διατίθενται σε κάθε περίοδο από το ΓΕΝ. Τυχόν κενά οικήματα / δωμάτια συμπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων και οι οποίοι έχουν δηλώσει επιθυμία να παραθερίσουν 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της παραθεριστικής περι­όδου. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που αναγράφονται στον πίνακα Α και υπάρχουν ακόμη κενά, τότε μπορεί να συμπληρω­θεί ο πίνακας από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα Δ (ΕΚΤΕ) της ίδιας περιόδου από άτομα που έχουν δηλώσει επιθυμία παραθερισμού 10 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου αυτής και τηλεφωνικά. Εφόσον εξαντληθεί και ο πίνακας Δ (ΕΚΤΕ), τότε συμπληρώνεται ο παραθερισμός από τους υπόλοιπους πίνακες ύστερα από απόφαση του ΔΣ. Όσοι δεν δηλώσουν επιθυμία παραθερισμού όπως παραπάνω αναγράφεται, σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να παραθερίσουν και επομένως δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν παραθερισμό.

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Επίσης δηλώνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν θα χρησιμοποιήσω το οίκημα ή το δωμάτιο που θα διατε­θεί θα ενημερώσω την ΕΑΑΝ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου.
 2. Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς πίνακες παραθερισμού ή στους άλλους πίνακες τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της περιόδου παραθερισμού, εφόσον επιθυμώ να παραθερίσω εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσω στο γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Εάν δεν το δηλώσω, τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμώ παραθερισμό και ως εκ τούτου να μην ειδοποιηθώ τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ.

Κατανομή οικημάτων και δωματίων

 1. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται για παραθερισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότητα φιλοξενίας σε αυτά καθορίζεται ως εξής:

α) Οίκημα τύπου Α: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.

β) Οίκημα τύπου Β: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.

γ) Οίκημα τύπου Γ: 2 άτομα με μέγιστο αριθμό 4.

δ) Δωμάτια Ξ1-Ξ2: 2 άτομα, ε) Δωμάτια Ξ3: 4 άτομα.

 1. Τα οικήματα και τα δωμάτια των ξενοδοχείων κατανέμονται με μέριμνα ΓΕΝ ως προς τον αριθμό.
 2. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιούμενων ατόμων διατίθεται ένα οίκημα ή ένα δωμάτιο.
 3. Παραθεριστές που έχουν δηλώσει περισσότερα άτομα από τη χωρητικότητα του οικήματος/δωματίου που θα τους παραχωρηθεί, να λάβουν υπόψη ότι δεν θα τους διατεθεί δεύτερο οίκημα/δωμάτιο για τη στέγαση όλων των μελών της οικογένειας τους και επομένως θα πρέπει να περιορίσουν ανά­λογα τα μέλη της οικογένειάς τους.
 4. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παραθερισμού ΕΑΑΝ. Τηλ.: 210-3310430-31, 210-3368662, 210- 3368663, 210-3368657.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΠΑΝΣΙΟΝ-ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ

Η διάρκεια παραθερισμού είναι:

Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 40 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 400 ευρώ.

Για κάθε άτομο δικαιούμενο μέχρι 30 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 300 ευρώ.

Για κάθε δύο άτομα δικαιούμενα και επιπλέον για όλα τα δικαιούμενα παιδιά μέχρι 45 ευρώ ημερησίως και το μέγι­στο μέχρι συνολικά τα 450 ευρώ.

Μπορείτε να παραθερίσετε κατ' επιλογή σας από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 σε οποιαδήποτε ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δύναται οι παραπάνω να παρα­θερίσουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400 ευρώ, 300 ευρώ και 450 ευρώ αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

Η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων των Μελών εκτελείται αυτόματα από τον Η/Υ της ΕΑΑΝ και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 4 πίνα­κες για κάθε παραθεριστικά κέντρο και παραθεριστική περίοδο του ΠΝ και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία-πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή:

α. Ο Πίνακας (Α) «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΟΡΙΩΝ) ΤΟΥΣ». Σ' αυτόν τον πίνακα αναφέρονται αυτοί που παραθερίζουν καθώς και οι ανα­πληρωματικοί.

β. Ο πίνακας (Β) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΠΕ).

γ. Ο πίνακας (Γ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΔΕ). δ. Ο πίνακας (Δ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΤΕ).

 

 

 

Go to top