• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Παρακαλούνται τα Μέλη της ΕΑΑΝ που παραθέρισαν σε ιδιωτικά ξενοδοχεία το 2015, όπως υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά παραθερισμού στη χρηματική διαχείριση της ΕΑΑΝ μέχρι 23/10/2015.
Μετά την 1/11/2015 δεν Θα πραγματοποιούνται πληρωμές παραθερισμού.

Go to top