• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • Πρακτικά Συμβουλίων ΕΑΑΝ
 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητος / Επιστολή ΕΑΑΝ

Αριθ. Πρωτ. 45                                          & [ ... ]

Προβληματισμός ΕΑΑΝ με προτάσεις ΥΝΑ σχετικά με ΑΝΙ για προερχόμενους από ΠΝ & ΛΣ.

Εκπόνηση σχεδίου Π∆ (από το ΥΝΑ) που αφορά στα Αποδεικτικά Ναυτικής  Ικανότητας (ΑΝΙ) των προερχομένων από το ΠΝ-ΛΣ, σύμφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Ν.4150/13. [ ... ]

Go to top