• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Εκπόνηση σχεδίου Π∆ (από το ΥΝΑ) που αφορά στα Αποδεικτικά Ναυτικής  Ικανότητας (ΑΝΙ) των προερχομένων από το ΠΝ-ΛΣ, σύμφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Ν.4150/13.α

1.    Η ΕΑΑΝ εκφράζει µε τεκμηριωμένα νοµικά επιχειρήματα την πλήρη διαφωνία της σχετικά µε το υποβληθέν σχέδιο Π∆ από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ), το οποίο σε καµία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα από την κοινή οµάδα εργασίας κατά την τελευταία σύσκεψη η ποία έλαβε χώρα παρουσία των Υπαρχηγών ΓΕΝ και ΛΣ.

2.    Επίσης εκφράζει τον προβληματισμό της, την πλήρη αντίθεσή της, αλλά και την ανησυχία της σχετικά µε απαράδεκτο παρουσιασθέν σχέδιο Π∆ από το ΥΝΑ «Ειδικά προσόντα ναυτικών», µε το οποίο επιχειρείται η ένταξη των προερχομένων από το ΠΝ Αξιωματικών στην ειδική κατηγορία «των συνταξιούχων λόγω γήρατος Ναυτικών που επανέρχονται στην ενέργεια».

2.    Το θέµα παραµένει ανοικτό και θα ακολουθηθεί η νοµιµότητα που προβλέπουν οι διεθνείς συµβάσεις, σε συνδυασµό µε την προάσπιση των δικαιωμάτων των ‘εν ενεργεία’ και Αποστράτων Στελεχών του ΠΝ.

Go to top