• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Ο σκοπός της Ε.Α.Α.Ν. είναι :

 • Η σύσφιγξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφότητας μεταξύ των μελών της.
 • Η διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων της.
 • Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών αυτής.
 • Η εν πνεύματι αλληλεγγύης παροχή βοήθειας και περίθαλψης κατά τα δι' αποφάσεων του Δ.Σ. της Ένωσης καθοριζόμενα:

       α. Εις τα λόγω έκτακτων περιστατικών έχοντα ανάγκη μέλη της

       β. Εις τα έχοντα διακεκριμένη επίδοση στις σπουδές τους τέκνα των μελών της Ε.Α.Α.Ν.

 • Η μέριμνα για την διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής αυτών θέσης.
 • Η διατήρηση αμείωτου του Εθνικού φρονήματος των μελών της, ως και των μελών των οικογενειών τους και η συνέχιση των προς την Πατρίδα προσφορών της, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.
Go to top