• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, που εδημοσιεύθη στο υπ.αρ. 840/10-10-95 ΦΕΚ (τεύχος Β') συνεκροτήθη Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Στρατού-Αεροπορίας-Ναυτικού.
Αποστολή του Συντονιστικού Συμβουλίου είναι ο συντονισμός των ενεργειών των Ενώσεων Αποστράτων προς επίτευξη των κοινών σκοπών των Ενώσεων. Το συμβούλιο αυτό συνέρχεται τακτικά άπαξ του μηνός, και εκτάκτως οσάκις ήθελε συμφωνηθεί από τους τρεις προέδρους Ε.Α.Α. Στρατού - Ε.Α.Α. Ναυτικού - Ε.Α.Α. Αεροπορίας.
Στο συμβούλιο αυτό μετέχουν οι τρεις πρόεδροι και οι τρεις Διευθύνοντες Σύμβουλοι των Ενώσεων, και τηρούνται πρακτικά ως και στις συνεδριάσεις των Δ.Σ. των Ενώσεων.

Go to top