• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Σας γνωρίζεται ότι οι Λουτρικές εγκαταστάσεις του Βλητικού Σταθμού στη Σαλαμίνα, θα λειτουργήσουν το 3ο δεκαήμερο Ιουνίου 15.

2. Η είσοδος για τους Απόστρατους, όπως διευκρινίστηκε, θα γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας Αποστράτου, ενώ για τα λοιπά Μέλη της οικογένειας, (εφόσον δεν συνοδεύονται από Απόστρατο), επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη άδειας εισόδου στο ΘΑΝ ή ΠΟΝ ή ειδικής άδειας που θα εκδίδεται, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, από το Υποτμήμα Ασφαλείας ΝΣ/ΔΔ (τηλ. 210 4649263).
3. Τα Μέλη που επιθυμούν να εφοδιασθούν με την ειδική άδεια εισόδου για τα μέλη της οικογενείας των, να απευθυνθούν στο Υποτμήμα Ασφαλείας ΝΣ/ΔΔ.

** Πατήστε εδώ για την αίτηση εισόδου

Go to top