• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

ΕΑΑΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ 2019 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                         α.  Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις παραθερισμού θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά ΜΕ ΚΑΤΑΛΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΑΝ (www.eaan.gr) και στον σχετικό σύνδεσμο (link).

                   β.  Μην απευθύνεστε στη Μηχανογράφηση για υποβολή Αιτήσεων  Υπεύθυνων Δηλώσεων παραθερισμού.

                   γ. Αποστολή δικαιολογητικών για ΑΜΕΑ-Πολύτεκνους – Μονο-γονεϊκές οικογένειες ή πιστοποιητικά σπουδών θα γίνονται ΜΟΝΟ στο e-mail paratherismos@eaan.gr ή φαξ 21.22.22.28.29 (ΝΕΟ ΝΟΥΜΕΡΟ).
*** Υπενθυμίζεται για ΑΜΕΑ παρελθόντων ετών οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω κατηγορία δεν χρειάζεται αποστολή εκ νέου δικαιολογητικών.
*** Επίσης προσοχή τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ να είναι επικαιροποιημένα (2018-2019) και να αποστέλλονται έγκαιρα μέχρι το τέλος των αιτήσεων .    

                  δ.  Οδηγίες συμπληρώσεως θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα της EAAN.

Go to top