• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Απεβίωσε την 6η Οκτωβρίου 2019 ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Αντώνιος Μαργαρίτης ΠΝ, γεννηθείς το 1937. Η Νεκρώσιμη Ακολουθία θα τελεσθεί με μέριμνα των οικείων του.

Go to top