• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 ''ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 2017''

Αναλυτικοί Πίνακες Παραθεριστών:

Α. ΘΑΝ (Αγ. Μαρίνα)

1η περίοδος Ανώτατοι  /  1η περίοδος Ανώτεροι
2η περίοδος Ανώτατοι  /  2η περίοδος Ανώτεροι
3η περίοδος Ανώτατοι  /  3η περίοδος Ανώτεροι
4η περίοδος Ανώτατοι  /  4η περίοδος Ανώτεροι
5η περίοδος Ανώτατοι  /  5η περίοδος Ανώτεροι
6η περίοδος Ανώτατοι  /  6η περίοδος Ανώτεροι
7η περίοδος Ανώτατοι  /  7η περίοδος Ανώτεροι
8η περίοδος Ανώτατοι  /  8η περίοδος Ανώτεροι
9η περίοδος Ανώτατοι  /  9η περίοδος Ανώτεροι

Β. ΝΑΣΚΕ

2η περίοδος  3η περίοδος  9η περίοδος  10η περίοδος

Γ. Φάρος Αρκίτσας

Τελική Κατανομή Παραθεριστών στο Φάρο

2η περίοδος  3η περίοδος  4η περίοδος  6η περίοδος  7η περίοδος  8η περίοδος  9η περίοδος
10η περίοδος  11η περίοδος  12η περίοδος  13η περίοδος  14η περίοδος  15η περίοδος

Δ. ΚΕ ΠΟΡΟΣ

Τελική Κατανομή Παραθεριστών στο ΚΕ.ΠΟΡΟΣ

7η περίοδος  11η περίοδος  12η περίοδος  16η περίοδος

Ε. ΙΔ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Πίνακας Παραθεριστών σε Ξενοδοχεία

*** Αλφαβητική Κατάσταση Παραθερισμού ΕΑΑΝ 2017

Δρομολόγια Λεωφορείων μεταφοράς λουομένων προς και από ΘΑΝ (Αγ. Μαρίνα), κατά το θέρος 2017

***  Διάθεση οικημάτων ΘΑΝ 1ης Παραθεριστικής Περιόδου.
   
Διάθεση οικημάτων ΘΑΝ 2ης Παραθεριστικής Περιόδου.
    Διάθεση οικημάτων ΘΑΝ 3ης Παραθεριστικής Περιόδου.
    Διάθεση οικημάτων ΘΑΝ 4ης Παραθεριστικής Περιόδου.
    Διάθεση οικημάτων ΘΑΝ 5ης Παραθεριστικής Περιόδου.
    Διάθεση οικημάτων ΘΑΝ 6ης Παραθεριστικής Περιόδου.
    Διάθεση οικημάτων ΘΑΝ 7ης Παραθεριστικής Περιόδου.
    Διάθεση οικημάτων ΘΑΝ 8ης Παραθεριστικής Περιόδου.
    Διάθεση οικημάτων ΘΑΝ 9ης Παραθεριστικής Περιόδου.

*** Επιδοτήσεις/Δικαιολογητικά Παραθερισμού σε Ξενοδοχεία
*** Παραθερισμός Μελών ΕΑΑΝ '17 - ΟΔΗΓΙΕΣ

Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Παραθερισμού των Μελών της ΕΑΑΝ, για το θέροςτου 2017.

* Ενημερωθείτε για την διαδικασία υποβολής αιτήσεως Παραθερισμού, Μελών ΕΑΑΝ, για το θέρος 2017.

*** Πολιτική Εισόδου Αγάμων Τέκνων στο ΘΑΝ (Αγ. Μαρίνα)

 

Go to top