• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Σας γνωρίζεται, ότι το Κυλικείο της ΕΑΑΝ θα παραμείνει κλειστό, εκτός των επισήμων αργιών και τις παρακάτω ημερομηνίες:
Τρίτη 23/12, Τετάρτη 24/12, Δευτέρα 29/12, Τρίτη 30/12, Τετάρτη 31/12, Παρασκευή 2/1/15 & Δευτέρα 5/1/15.
Επίσης, τις ως άνω ημερομηνίες, τα γραφεία θα λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό.

Go to top