• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

                                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ   ΥΠ. ΑΡΙΘ. 4/17

1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων και οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ), ως γνωστόν, έχουν καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ κατά των διοικητικών διατάξεων του Ν.4387/16 (νέος ασφαλιστικός νόμος/συντάξεις Αποστράτων και χηρών), η οποία θα εξετασθεί την 6η Οκτωβρίου '17.

2.- Καλούμε όλους τους Απόστρατους και τις ορφανικές οικογένειες να δώσουν το παρόν έξω από το ΣτΕ την 6η Οκτωβρίου και ώρα 09:00 για να διαμαρτυρηθούν για τις απαράδεκτες διατάξεις του εν λόγω νόμου, που φτωχοποιεί τους Απόστρατους και τις χήρες.

3.- Σημειώνεται ότι για το θέμα των συντάξεων έχουν προσφύγει και άλλες συνταξιοδοτικές Ομοσπονδίες πολιτών και έχουν καλέσει τα μέλη τους στην ίδια κινητοποίηση.

 

*** Δείτε το Ακριβές Αντίγραφο

Go to top