• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Friday, February 2nd, 2018

 Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας ημέρα!

Σας αποστέλλω την ανακοίνωση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, μετά Αρχαιρεσιών, που φέτος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018.

 Την ίδια ημερομηνία και λόγω συμπληρώσεως από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, της προβλεπόμενης τριετούς θητείας, θα πραγματοποιηθούν κατά το ισχύον Καταστατικό οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας.

 Ήδη συντάχθηκε η σχετική ανακοίνωση του Δ.Σ. με την πρόσκληση και τα υποδείγματα δηλώσεων υποψηφιοτήτων, όπου καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες και παράλληλα προσκαλούνται οι επιθυμούντες συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. να συμπληρώσουν σχετική δήλωση υποψηφιότητας, η κατάθεση της οποίας θα πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018.

Η ίδια ανακοίνωση επισυνάπτεται στο παρόν και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (click εδώ).

Ληφθεί υπόψη ότι η ανακοίνωση δεν θα ταχυδρομηθεί προς όλα τα μέλη μας και κατόπιν τούτου παρακαλείσθε να ενημερώσετε τους συναδέλφους με τους οποίους επικοινωνείτε, για την ημερομηνία της Γ.Σ. και την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Αντ. Ν. Αναστασάκης

Αντιπρόεδρος Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

 

*** Δείτε την Ανακοίνωση και τα Υποδείγματα Δηλώσεων Συμμετοχής

 

Go to top