• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

          Τα μέλη της ΕΑΑΝ που παραθερίζουν ή είναι αναπληρωματικά σε όλα τα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ τις περιόδους του Αυγούστου, ειδικότερα δε στο ΘΑΝ των περιόδων : 6η (ΣΤ) 03 Αυγούστου -16 Αυγούστου, 7η (Η) 17 Αυγούστου-30 Αυγούστου και 8η (Ζ) 31 Αυγούστου -13 Σεπτεμβρίου συνίσταται όπως μέχρι 20 Ιουλίου 2018 να δηλώσουν στην ΕΑΑΝ τυχόν ακυρώσεις παραθερισμού των ή να δηλώσουν οι αναπληρωματικοί των περιόδων αυτών, εάν επιθυμούν να παραθερίσουν, εφόσον υπάρξουν κενά οικήματα/δωμάτια, καθότι η ΕΑΑΝ το μήνα Αύγουστο θα λειτουργήσει με περιορισμένο προσωπικό.

Go to top